Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Beställare
Halmstads församling
Omfattning
ca 300 kvm
Plats
Halmstad

På uppdrag av Halmstads församling har Krook & Tjäder ritat en tillbyggnad av Svenska kyrkans lokaler på Västra kyrkogården i Halmstad. Tillbyggnaden omfattar ca 300 kvm med ny besöksentré, arbetsplatser och sammanträdesrum.

Projektet som håller mycket hög hållbarhetsambition har LCA-beräknats för att ge indikation på hur bland annat materialval bidragit till signifikant minskad klimatpåverkan. Under arbetet med LCA-beräkningarna gjordes bland annat en jämförande analys av valet av KL-trä i stomme mot ett alternativ med stomme i betong. Här kunde konstateras att stommen i KL-trä bidrar till att hålla nere byggnadens utsläpp med hela 22% mätt i koldioxidekvivalenter.

Även utifrån arkitektoniska aspekter lyfts träet fram så mycket som möjligt och exponeras också interiört. Alla kontorsrum har minst en vägg med synligt trä. Detta för att bidra till en trevlig arbetsmiljö, men också utifrån pedagogisk aspekt i att kunna synliggöra det som faktiskt bär upp hela huset.

Den nya byggnadens fasad kläs i grönt glaserat tegel, en blinkning till ursprungsarkitekten Hans Nygren (1936-2017) som på 70-talet ritade ett helt kvarter vid Stora torg – i grönt glaserat tegel.

Svenska kyrkans nya lokaler stod klara och invigdes våren 2022.

Relaterade projekt - Kontor
KVARTETTEN

KVARTETTEN

Intagan

Intagan

Habitat 7

Habitat 7

Byggnad 66

Byggnad 66

Klövern

Klövern

KPMG

KPMG

JOOL

JOOL

Nunchi

Nunchi

Slakthuset

Slakthuset

Kanico

Kanico

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv

Mektagonen – Tillbyggnad

Mektagonen – Tillbyggnad

BECKHOFFS HUVUDKONTOR

BECKHOFFS HUVUDKONTOR

Global Business Gate - Kanalhuset

Global Business Gate - Kanalhuset

SVT/SR

SVT/SR

Corem

Corem

BDO Revisionsbyrå

BDO Revisionsbyrå

Monilen

Monilen

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Kontorshus Hyllie

Kontorshus Hyllie

Kungsleden

Kungsleden

Kvarteret Päronet

Kvarteret Päronet

Sigma

Sigma

SEB Huvudkontor

SEB Huvudkontor

Arkitekterna Krook & Tjäder