Park Central

Beställare
NCC, Jernhusen
Omfattning
ca 42 000 BTA
Plats
Göteborg, Centralstaden

Krook & Tjäder har med utgångspunkt i en tävlingsvinst fått uppdraget att rita Park Central. Projektet omfattar en ny kommersiell byggnad med stationshall för Västlänken Station Centralen - östra uppgången. Byggnaden Park Central uppförs i anslutning till den nya stadsdelen Centralstaden Göteborg, norr om centralstationen.

Med byggnadens centrala läge och funktion som handels- och kontorsbyggnad med ca 1800 kontorsplatser samt station för Västlänken, kommer byggnaden fungera som nod och destination för både göteborgare och turister. 

Bärande idé i gestaltningen

Byggnadens gestaltning utgörs av en stram och skandinavisk design, med en fokus på materialitet för att skapa en välkomnande och varm karaktär präglad av tegel, trä och glas.

Byggnaden är utformad av trä- och glasvolymer som vilar på en gedigen tegelsockel. Som en tydlig gest mot staden har ett snitt genom volymerna gjorts där tegelfasaderna följer med in i stationshallen för att förtydliga dess publika funktion. Byggnadens volym har disponerats på ett sådant sätt att den uttrycker en tydlig horisontalitet som utgör en bas för de kommande högre husens vertikalitet.

En aktiv sockelvåning inhyst av restauranger, butiker och lokaler bidrar till en social stadsdel som präglas av möten, liv och rörelse. Kopplingen till Bergslagsparken och de intilliggande torgen är viktiga faktorer där byggnaden tar sin roll som en del av stadsmiljön runtom.

En byggnad med stark karaktär och identitet

Stor fokus i projektet har legat i att skapa en byggnad som görs tilltalande för brukaren och får en given plats i stadsrummet. Ambitionen är att skapa en byggnad som göteborgarna ska vara stolta över både från långt håll som nära inpå. Tillsammans med en eller flera konstnärer har projektet även ambitionen att skapa en historia runt byggnaden för att fånga barnperspektivet genom olika medel. En byggnad med stark karaktär och identitet som binder samman den omkringliggande staden och utgör en entré till det kommande området Centralstaden Göteborg.

Byggnadens femte fasad - taket, får en framskjuten roll i projektet. Här speglas parken bredvid och skapas en attraktiv yta att vistas på för hyresgästerna. Grönska året om skapar mervärde även för den omgivande bebyggelsen i stadsdelen då den blir väl synlig ovanifrån.

Park Central får en viktig roll som första byggnad i en större stadsdel i förändring. Här sätts ambitionsnivån och för medborgaren visas omsorgen om platsen. På så sätt blir byggnaden viktigt för den mentala framtida bilden av området.

Park Central väntas stå klart 2026.

Relaterade projekt - Publika byggnader
Väderskyddet NATT & DAG

Väderskyddet NATT & DAG

Jägersro Hästcenter

Jägersro Hästcenter

Wine Mechanics

Wine Mechanics

Kivik Art Centre

Kivik Art Centre

Rättscentrum Kristianstad

Rättscentrum Kristianstad

Naturpunkt Eken

Naturpunkt Eken

H22 City Expo Huvudpaviljongen

H22 City Expo Huvudpaviljongen

Nordens Ark

Nordens Ark

~ [ uTubE ] ~

~ [ uTubE ] ~

Billingecentret

Billingecentret

OPS! Paviljongerna

OPS! Paviljongerna

Friends Arena

Friends Arena

Naturpunkt Geologi

Naturpunkt Geologi

Karlskrona Arena

Karlskrona Arena

 Hackås föreningshus

Hackås föreningshus

Pershyttan

Pershyttan

Svartmunken parkeringshus

Svartmunken parkeringshus

Masthusen

Masthusen

Dockan Parkeringshus

Dockan Parkeringshus

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Jöns Petter Borg parkeringshus

Jöns Petter Borg parkeringshus

Finlands Nationalmuseum

Finlands Nationalmuseum

IKEA Museum

IKEA Museum

S:t Jörgens & S:t Birgittas Kapell

S:t Jörgens & S:t Birgittas Kapell

Park Central

Park Central

Börshuset

Börshuset

Arkitekterna Krook & Tjäder