Jägersro Hästcenter – LANDSKAP

Beställare
Jägersro Hästcenter
Omfattning
-
Plats
Malmö

Arkitekterna Krook & Tjäder har fått förtroendet att rita nya Jägersro hästcenter. Det nya Jägersro ska bli Europas ledande hästcenter där tävlingsanläggning med träningsmöjligheter förenas med platser för socialt umgänge, rekreation och hälsa.

Det nya Jägersro skapas öster om den nuvarande anläggningen. I planerna för området ingår bl a en travbana, en publik byggnad, travskola, rytteri och stallbyggnader utplacerat längs en eventgata. Hästcentret ska erbjuda besökarna en unik och nära kontakt med hästar och tävlande. Jägerso hästcenter har högt ställda mål när det gäller miljö, hållbarhet, drift och beständigt byggande.

Konceptidén är tydlig med hästen i fokus och bygger på att arkitekturen knyter an till den skånska landsbygden och varumärket Jägersro. Travbanan och dess omgivande miljö ska bli en unik upplevelse med hästen och hästsporten i fokus. Anläggningen kommer att utformas på ett sätt som gör att en bred målgrupp känner sig välkommen.

Jägersro hästcenter ska upplevas som en grön anläggning där både hästar och människor känner en närhet till naturen med tydliga kopplingar till kulturlandskap och bruksmiljö. Kranslandskapets skogsbryn övergår i gröna stråk och platser längs områdets ryggrad - eventgatan. Vidare finns en visuell koppling till det gröna tävlingslandskapet kring travbanan och en förlängning av anläggningens grönstruktur till grönområdet i väster med naturäng, våtmark och lekplats.

Relaterade projekt - Landskap
Jägersro Hästcenter

Jägersro Hästcenter

Hamnbassängen

Hamnbassängen

Ångfärjeparken

Ångfärjeparken

Naturpunkt Eken

Naturpunkt Eken

Dockanparken och Djungellekan

Dockanparken och Djungellekan

HEX Väderskydd

HEX Väderskydd

Vyn

Vyn

Parklets

Parklets

Havsbadet

Havsbadet

Livräddartorn

Livräddartorn

Stadsrum Oceanhamnen H+

Stadsrum Oceanhamnen H+

Lundby Park

Lundby Park

KUNGSTORGET

KUNGSTORGET

Brf Takgöken

Brf Takgöken

Gamlestads torg etapp 2

Gamlestads torg etapp 2

Bron Landvetter flygplats

Bron Landvetter flygplats

Brf Cortado

Brf Cortado

Street Moves Gamlestan

Street Moves Gamlestan

Street Moves Helsingborg

Street Moves Helsingborg

Arkitekterna Krook & Tjäder