Habitat 7

Beställare
NCC
Omfattning
8900 kvm i 9 våningar, innehållande kontorslokaler, två restauranger och en butik
Plats
Masthuggskajen, Göteborg

Ett nytt kontorshus i trä, på kajen i centrala Göteborg! Habitat 7 är just nu unikt i det avseendet. 

Projektet som ritats av Krook & Tjäder på uppdrag av NCC har en massivträkonstruktion och högt ställda hållbarhetsmål. Här har varje val av produkt eller system noga vägts för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan.

Habitat 7 gör inget anspråk på att vara vare sig störst eller skrika högst på Masthuggskajen men med sin enkla form, sina fasader i rustikt mörkt trä och sina resliga uppglasade gavlar utstrålar byggnaden en återhållsam, lågmäld kaxighet som med självklarhet finner sin givna plats bland sina högre nybyggda grannar i den direkta omgivningen. 


En modern tolkning av ett hamnmagasin 

Byggnadens form har sin utgångpunkt i den traditionella magasinsbyggnaden. Det finns flera fina förlagor i Göteborg som har inspirerat. Huvudsakligen är det nog ändå det gamla magasinets relativa enkelhet i form och fasadutformning som varit utgångspunkten i byggnadens fasadgestaltning. Men de gamla förlagorna är även rika på fina detaljer vilket också inspirerat oss i denna nytolkning av det gamla magasinet

Med en invändig stomme av massivträ föll det sig naturligt att arbeta med trä även i fasaden. Byggnadens långsidor, som har en mer sluten karaktär präglas av den mörka rustika träpanelen och de tydliga fönsteromfattningarna skapar en spännande och föränderlig relief i fasaduttrycket. Gavlarna har en helt annan karaktär som präglas av stora glaspartier genom vilka de stabiliserande fackverkskonstruktionerna i trä tydligt framträder.

Både gavlar och långfasader landar tryggt ner på en stabil sockelvåning av rustikt mörkt tegel, väl synkat i nyans med de ovanliggande träfasaderna. 


Natur och växtlighet – en grön oas 

I Habitat7 har naturen varit en given utgångspunkt och inspirationskälla; Ljuset, rörelser, taktilitet, variation av stämningar och grönska. När man går in i Habitat 7 möts man av en prunkande grönska med träd och växtvägg som slår an tonen i den resliga, 14 meter höga entréhallen. Här ges besökaren ett grönt första möte som kan dröja sig kvar i den fortsatta vistelsen i Habitat7. 

Som ett komplement till entréhallen, genom vilken man främst passerar igenom, finns även möjligheten att slå sig ner och vistas i grönska. De båda takterrasserna högst upp i byggnaden präglas även dem av en prunkande grönska som blir oaser i Linnestadens taklandskap.

 

Läs mer om Habitat 7 >>

Relaterade projekt - Kontor
KVARTETTEN

KVARTETTEN

Intagan

Intagan

Habitat 7

Habitat 7

Park Central

Park Central

Byggnad 66

Byggnad 66

Klövern

Klövern

Börshuset

Börshuset

KPMG

KPMG

JOOL

JOOL

Nunchi

Nunchi

Slakthuset

Slakthuset

Kanico

Kanico

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv

Mektagonen – Tillbyggnad

Mektagonen – Tillbyggnad

BECKHOFFS HUVUDKONTOR

BECKHOFFS HUVUDKONTOR

Global Business Gate - Kanalhuset

Global Business Gate - Kanalhuset

SVT/SR

SVT/SR

Corem

Corem

BDO Revisionsbyrå

BDO Revisionsbyrå

Monilen

Monilen

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Kontorshus Hyllie

Kontorshus Hyllie

Kungsleden

Kungsleden

Kvarteret Päronet

Kvarteret Päronet

Sigma

Sigma

SEB Huvudkontor

SEB Huvudkontor

Arkitekterna Krook & Tjäder