Habitat 7

Beställare
NCC
Omfattning
8900 kvm i 9 våningar, innehållande kontorslokaler, två restauranger och en butik
Plats
Masthuggskajen, Göteborg

Ett nytt kontorshus i trä, på kajen i centrala Göteborg! Habitat 7 är just nu unikt i det avseendet. 

Projektet som ritats av Krook & Tjäder på uppdrag av NCC har en massivträkonstruktion och högt ställda hållbarhetsmål. Här har varje val av produkt eller system noga vägts för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan.

Habitat 7 gör inget anspråk på att vara vare sig störst eller skrika högst på Masthuggskajen men med sin enkla form, sina fasader i rustikt mörkt trä och sina resliga uppglasade gavlar utstrålar byggnaden en återhållsam, lågmäld kaxighet som med självklarhet finner sin givna plats bland sina högre nybyggda grannar i den direkta omgivningen. 


En modern tolkning av ett hamnmagasin 

Byggnadens form har sin utgångpunkt i den traditionella magasinsbyggnaden. Det finns flera fina förlagor i Göteborg som har inspirerat. Huvudsakligen är det nog ändå det gamla magasinets relativa enkelhet i form och fasadutformning som varit utgångspunkten i byggnadens fasadgestaltning. Men de gamla förlagorna är även rika på fina detaljer vilket också inspirerat oss i denna nytolkning av det gamla magasinet

Med en invändig stomme av massivträ föll det sig naturligt att arbeta med trä även i fasaden. Byggnadens långsidor, som har en mer sluten karaktär präglas av den mörka rustika träpanelen och de tydliga fönsteromfattningarna skapar en spännande och föränderlig relief i fasaduttrycket. Gavlarna har en helt annan karaktär som präglas av stora glaspartier genom vilka de stabiliserande fackverkskonstruktionerna i trä tydligt framträder.

Både gavlar och långfasader landar tryggt ner på en stabil sockelvåning av rustikt mörkt tegel, väl synkat i nyans med de ovanliggande träfasaderna. 


Natur och växtlighet – en grön oas 

I Habitat7 har naturen varit en given utgångspunkt och inspirationskälla; Ljuset, rörelser, taktilitet, variation av stämningar och grönska. När man går in i Habitat 7 möts man av en prunkande grönska med träd och växtvägg som slår an tonen i den resliga, 14 meter höga entréhallen. Här ges besökaren ett grönt första möte som kan dröja sig kvar i den fortsatta vistelsen i Habitat7. 

Som ett komplement till entréhallen, genom vilken man främst passerar igenom, finns även möjligheten att slå sig ner och vistas i grönska. De båda takterrasserna högst upp i byggnaden präglas även dem av en prunkande grönska som blir oaser i Linnestadens taklandskap.

 

Läs mer om Habitat 7 >>

Relaterade projekt - Kontor
KVARTETTEN

KVARTETTEN

Klövern

Klövern

Intagan

Intagan

Slakthuset

Slakthuset

Habitat 7

Habitat 7

JOOL

JOOL

Kanico

Kanico

Mektagonen – Tillbyggnad

Mektagonen – Tillbyggnad

Monilen

Monilen

SVT/SR

SVT/SR

Global Business Gate - Kanalhuset

Global Business Gate - Kanalhuset

Corem

Corem

BDO Revisionsbyrå

BDO Revisionsbyrå

BECKHOFFS HUVUDKONTOR

BECKHOFFS HUVUDKONTOR

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Kontorshus Hyllie

Kontorshus Hyllie

Kungsleden

Kungsleden

Kvarteret Päronet

Kvarteret Päronet

Sigma

Sigma

SEB Huvudkontor

SEB Huvudkontor

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv

KPMG

KPMG

Nunchi

Nunchi

Byggnad 66

Byggnad 66

Arkitekterna Krook & Tjäder