Global Business Gate - Kanalhuset

Beställare
Elof Hansson
Omfattning
ca 12 000 kvm
Plats
Masthuggskajen, Göteborg

Krook & Tjäder har fått i uppdrag att gestalta Global Business Gate – Kanalhuset, en byggnad som kommer att inrymma ca 1000 arbetsplatser på Masthuggskajen i Göteborg.

Området mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen är en plats med själen nära världen. Med puls och kulturell dynamik fortsätter området att vara en stimulerande plats med internationella intryck som binder ihop staden.

Krook & Tjäders förslag har skapats för att passa i staden och miljön runt Masthuggskajen. Gestaltningen av Kanalhuset kommer att ge staden en attraktiv byggnad som representerar Global Business Gate, dvs. en mötesplats för företag och organisationer som arbetar med hållbara internationella affärer.

Genom att dela volymen vertikalt och låta detta manifesteras både i fasadgestaltning och byggnadshöjd skapas intrycket av ett tätt kvarter där varje hus står stadigt på sin fot. Kvartersmetaforen ger stora möjligheter att skapa en rik, varierad och uppbruten sockelvåning med ett stadsmässigt intryck.

Elof Hansson Fastigheter och Alecta Fastigheter utvecklar gemensamt Global Business Gate med ett koncept som bidrar till att skapa en central mötesplats för Göteborgs- och Västsveriges internationellt verksamma företag.

Inflyttning planeras till år 2026.

Relaterade projekt - Kontor
KVARTETTEN

KVARTETTEN

Intagan

Intagan

Habitat 7

Habitat 7

Byggnad 66

Byggnad 66

Klövern

Klövern

KPMG

KPMG

JOOL

JOOL

Nunchi

Nunchi

Slakthuset

Slakthuset

Kanico

Kanico

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv

Mektagonen – Tillbyggnad

Mektagonen – Tillbyggnad

BECKHOFFS HUVUDKONTOR

BECKHOFFS HUVUDKONTOR

Global Business Gate - Kanalhuset

Global Business Gate - Kanalhuset

SVT/SR

SVT/SR

Corem

Corem

BDO Revisionsbyrå

BDO Revisionsbyrå

Monilen

Monilen

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Kontorshus Hyllie

Kontorshus Hyllie

Kungsleden

Kungsleden

Kvarteret Päronet

Kvarteret Päronet

Sigma

Sigma

SEB Huvudkontor

SEB Huvudkontor

Arkitekterna Krook & Tjäder