Visualisering av Brf Takgöken med vy mot Älvsborgsbron i Göteborg

Göteborg

Brf Takgöken

KundF O Peterson & Söner Byggnads AB

PlatsGöteborg

KategoriBostäderLandskapsarkitektur

Jubileumssatsning i Göteborg

Efter en markanvisningsvinst tillsammans med F O Peterson & Söner Byggnads AB har Krook & Tjäder ritat det femte kvarteret i Fixfabrikenområdet i Majorna - en del av stadens jubileumssatsning.

Brf Takgöken innehåller 127 lägenheter i varierande storlek från 1:or till 5:or. Många av lägenheterna har till- och frånvalsmöjligheter på planlösningen, för att vara flexibla och hållbara under lång tid för de boende.

Kvarterets gestaltning

Brf Takgöken sticker både ut och samspelar med de tre grannområdena som är byggda under olika tidsepoker. Kvartetet består av enkla byggnadsvolymer som varierar i höjd. Samtliga fasader utåt är klädda med tegel, med hög detaljering av materialet. Frontespiser i tegel och ”holkar” i plåt blir lösningar för att skapa bra bostäder på vindarna, samtidigt som de ger byggnaden karaktär.

In mot gården används tegel i sockelvåningar och fin-sinus-korrugerad plåt på ovanliggande våningar, som en uppdaterad tolkning av landshövdingehuset. Takmaterialet är plåt och en lägre husvolym får sedum.

Cykelrum, miljörum, gemensamhetslokal och verkstad är uppglasade och har access direkt från gata, för att skapa kontakt och levande bottenvåningar. Gården är upphöjd med garage under.

Utsikt från balkong på Brf Takgöken, bostadskvarter i Fixfabriken, Göteborg
Brf Takgöken översikt av innergården

Innergårdens form kommer ur idén om det goda grannskapet med delningsekonomi och samskapande.

Tillsammans med grannarna

Innergårdens form kommer ur idén om det goda grannskapet med delningsekonomi och samskapande som röd tråd genom hela fastigheten. I den försänkta, halvmåneformade ytan mitt på gården finns plats att mötas och vid god väderlek förlänga det vardagsrum som intilliggande orangeri erbjuder. Vid regn fungerar ytan även som en fördröjningsdamm med vattenspegeleffekt som är vacker att beskåda när en tittar ut genom köksfönstret.

Lekytor, uteplatser och kommunikationer samspelar längs fasaderna med subtila materialövergångar i markbeläggningen.

Ett strategiskt partnerskap mellan beställare och arkitekt har möjliggjort ett gestaltningsarbete med täta avstämningar och med höga hållbarhetsambitioner för ett landskap som utformats med optimerad dagvattenhantering och medvetna materialval.

Hållbarhet i tidigt skede

Teamet bakom Brf Takgöken bestod av arkitekter, landskapsarkitekter och visualiserare. Krook & Tjäder bidrog även med kompetens inom tillgänglighet och dagsljusberäkning.

Tillsammans med beställare utfördes en workshop med hållbarhetsverktyget LOG, vilket bland annat resulterade i användandet av ”grön betong” i stommen. Byggnaden kommer att uppfylla kraven enligt Miljöbyggnad silver.

Läs mer om hållbarhetsverktyget LOG
Innergård med grannar i Brf Takgöken
Brf Takgöken visualisering
Modellbild av Brf Takgöken, bostäder i kvarteret Fixfabriken i Göteborg

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster