Ångfärjan

Beställare
Helsingborgs stad
Omfattning
-
Plats
Helsingborg

På uppdrag av Helsingborg stad har Krook och Tjäder gestaltat området runt Helsingborgs nya kongressanläggning samt utbyggnad av kajpromenad och utomhusmiljö runt den flyttade Tivolibyggnaden. Etapp 1, runt Tivoli har färdigställts och etapp 2 är under byggskedet. Gestaltningen har inspirerats av havet, vågorna och sanddynorna. De stråk som möts här har lagt grunden för platsbildningar och nya prommenader. De höjda havsvattennivåerna och behovet av höjning av mark har använts som del av gestaltningen och blivit en stiliserad sanddyna som besökaren rör sig över innan man först nås av en mindre samlande plats och senare en gröning där man kan njuta av havet innan man kommer ner på det aktiva kajstråket som har kompletterats med ytorna på den nybyggda kajen som format tivolibyggnadens nya plats i staden.

Relaterade projekt - Landskap
Livräddartorn

Livräddartorn

Vyn

Vyn

Bron Landvetter flygplats

Bron Landvetter flygplats

Oceanparken

Oceanparken

Ångfärjan

Ångfärjan

Hamnbassängen

Hamnbassängen

Havsbadet

Havsbadet


Arkitekterna Krook & Tjäder