Ångfärjeparken

Beställare
Helsingborgs stad
Omfattning
-
Plats
Helsingborg

På uppdrag av Helsingborgs stad har Krook & Tjäder gestaltat området runt Helsingborgs nya kongressanläggning samt utbyggnad av kajpromenad och utomhusmiljö runt den flyttade Tivolibyggnaden.

Gestaltningen har inspirerats av havet, vågorna och sanddynorna. De stråk som möts här har lagt grunden för platsbildningar och nya promenader. De höjda havsvattennivåerna och behovet av höjning av mark har använts som del av gestaltningen. Besökaren rör sig över en stiliserad sanddyna innan man först nås av en mindre samlande plats och senare en gröning där man kan njuta av havet. Därefter följer det aktiva kajstråket som har kompletterats med ytorna på den nybyggda kajen som format tivolibyggnadens nya plats i staden.

Viktigt i gestaltningen har varit att skapa en utemiljö och mötesplats som kan användas på många olika sätt. Platsen har en öppenhet och rymd som fungerar väl för många människor men kan samtidigt kännas intim vid färre besökare. 

 

Läs vidare om fler av Krook & Tjäders projekt i nära anslutning till Ångfärjeparken - HamnbassängenKungstorget, Oceanhamnen, Dockanparken och Djungellekan

Relaterade projekt - Landskap
Jägersro Hästcenter

Jägersro Hästcenter

Hamnbassängen

Hamnbassängen

Ångfärjeparken

Ångfärjeparken

Naturpunkt Eken

Naturpunkt Eken

Dockanparken och Djungellekan

Dockanparken och Djungellekan

HEX Väderskydd

HEX Väderskydd

Vyn

Vyn

Parklets

Parklets

Havsbadet

Havsbadet

Livräddartorn

Livräddartorn

Stadsrum Oceanhamnen H+

Stadsrum Oceanhamnen H+

Lundby Park

Lundby Park

KUNGSTORGET

KUNGSTORGET

Brf Takgöken

Brf Takgöken

Gamlestads torg etapp 2

Gamlestads torg etapp 2

Bron Landvetter flygplats

Bron Landvetter flygplats

Brf Cortado

Brf Cortado

Street Moves Gamlestan

Street Moves Gamlestan

Street Moves Helsingborg

Street Moves Helsingborg

Arkitekterna Krook & Tjäder