Lundby park kv A

Beställare
FO Peterson
Omfattning
141 lägenheter samt livsmedelsbutik
Plats
Lundby, Göteborg

Precis norr om Ramberget på centrala Hisingen har Krook & Tjäder varit med och ritat ett av fyra slutna kvarter som utgör byggstenarna i bostadsområdet Lundby Park. Området vetter ut mot Hjalmar Brantingsgatan och är granne med Lundbybadet. Kvarter A innehåller 141 hyres- och bostadsrätter, trygghetsboende samt dagligvaruhandel i markplan.

Sammanhållande för kvarteret är den rödbruna och blågrå färgpaletten som återkommer i olika detaljer. Utseendet hämtar sin inspiration ur klassisk stil med en markerad sockelvåning och det tidlösa materialet tegel i de yttre fasaderna. Kvarteret är uppbrutet i olika husvolymer för att ta ner det stora kvarterets skala och detta markeras ytterligare med olika fogkulörer och tegelförband. Inslag av trä och puts kompletterar och bryter av.

Stor omsorg har lagts på balkonger, entréer och trapphus. Balkonger utgör en stor del av fasaduttrycket och har olika utformning beroende på var de är placerade. Mot gatan finns infällda loftgångar som smyger bakom ett öppet raster av gedigna tegelpelare. Här kontrasterar den gråblå träfasaden mot det varma rödbruna teglet och skapar ett djup i fasaden. Samtidigt genererar pelarna en kontinuitet i fasadlivet. Utskjutande balkongpartier utvidgar loftgången till något mer än en transportsträcka och bidrar med sociala ytor och rymd. Fristående balkonger placerade ovanför entrén är specialutformade med smidesräcken och sirliga räckesståndare. Täta sidor i svart stålplåt ramar in och skyddar.

Fin detaljering återkommer i trapphusen där den specialsnickrade sittmöbeln i ek plockar upp materialiteten i entré- och lägenhetsdörrar. Här återkommer färgpaletten i klinkergolv, fondvägg och räcken och binder ihop ute med inne.

Lägenheternas planlösningar är utformade för att vara flexibla och kan möbleras utifrån olika brukares behov över tid. Fönster är placerade för att skapa en välkomnande och rymlig känsla när man stiger in i bostaden. I de genomgående lägenheterna är fönster placerade så att ljuset skall kunna flöda igenom, och skapa kontakt med både gatu- och gårdssida samtidigt.

Högst upp i huset ligger två gemensamhetslokaler samt orangeri och takterrass. I en av gemensamhetslokalerna bedriver trygghetsboendet sin verksamhet med flera möten i veckan. Orangeriet har glastak och glasparti mot terrassen, och är en mellanzon mellan ute och inne där säsongerna förlängs. Terrassen kompletterar innergården och erbjuder de boende fler möjligheter till avkoppling och frisk luft.

För gestaltandet av gården står Krook & Tjäders landskapsarkitekter. Den prunkande trädgården blev en spännande utmaning då den vilar på ett bjälklag ovanpå garaget.

Läs mer >>

 

Fotograf: Felix Gerlach

Relaterade projekt - Bostäder
Brf Ciceron

Brf Ciceron

Trädstaden Täppet

Trädstaden Täppet

Gamla kulturbolaget

Gamla kulturbolaget

Lundby park

Lundby park

Kvarteret Navet

Kvarteret Navet

BRF VERDE

BRF VERDE

Brf Takgöken

Brf Takgöken

Åhus Seaside Bostäder

Åhus Seaside Bostäder

Villa R

Villa R

Barlasten

Barlasten

Brf Cortado

Brf Cortado

Gårdshusen

Gårdshusen

Brf Strandängen

Brf Strandängen

Godhems Backe

Godhems Backe

Jämtlandshus

Jämtlandshus

Vyn

Vyn

Barkarbystaden kv.15

Barkarbystaden kv.15

Titteridamm

Titteridamm

Väsjön

Väsjön

Sjögatan Falsterbo

Sjögatan Falsterbo

Nya Hovås

Nya Hovås

Plåtslagaren

Plåtslagaren

Morängatan

Morängatan

Kvarteret Krabban

Kvarteret Krabban

Falsterbo Vattentorn

Falsterbo Vattentorn

Bjärred Centrum

Bjärred Centrum

Campusområdet, Vellinge

Campusområdet, Vellinge

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Marstrand

Marstrand

Gulmåran Bostäder

Gulmåran Bostäder

Oceanhamnen

Oceanhamnen

Lavendelgården

Lavendelgården

Arkitekterna Krook & Tjäder