Brf Cortado

Beställare
Riksbyggen
Omfattning
Flerbostadshus med 79 lägenheter
Plats
Hyllie, Skåne

Byggnaderna och stadsrummen

Utgångspunkten för gestaltningen av brf Cortado har varit de platser och omgivningar som kvarteret vetter mot. Kvarterets huvudbyggnader ligger vid Hyllie Allétorg - ett vackert, nyanlagt torg med markbeläggning av tegel och rika prunkande planteringar. Vi har förstärkt torgets karaktär genom att skap tydliga, strikta volymer i tegelnyanser hämtade från torgets markbeläggning. Franska balkonger från samtliga rum som vetter mot torget ger möjlighet att öppna upp bostadsrummen och skapa en dynamisk kontakt mellan torget och byggnaden. Vi har även arbetat med rika mönstermurningar som skapar ytterligare detaljering av fasaderna.

Utmed kvarterets baksida löper en gränd. Här är karaktären och skalan annorlunda. Här har vi skapat townhouse med lägenheter i étage staplade på varandra. Entreér direkt från gatan och nedbrutna, småskaliga volymer knyter an till och förstärker grändens karaktär.

Flexibla bostäder

Projektet rymmer 78 lägenheter från 1-5 rok. En stor andel av bostäderna utgörs av treor som är utformade så att de boende har stor möjlighet att själva välja hur de olika rummen disponeras. Kök och bad är placerade som en kärna i mitten och runt dessa kan ytorna användas på många olika sätt vilket gör varje lägenhet unik och flexibel. I townhousen mot gränden på kvarterets insida finns etagelägenheter staplade på varandra. Bor du i de två nedersta våningarna får du radhuskänsla med egen entré från gränden och trädgård mot innergården. Bostaden på de två översta våningarna har entré kök och vardagsrum på plan 4 där ljus och utsikt är som bäst. På plan tre finns sovrum och på taket en privat takterrass. Generösa familjelägenheter med unika kvaliteter bara 200 meter från stationen i Hyllie!

Dela med grannarna

Gemensamma funktioner som skapar extra kvaliteter och gynnar både det sociala umgänget och en hållbar livsstil har varit en viktig faktor i brf Cortado. I anslutning till vart och ett av trapphusen har vi skapat en gemensam takterrass, direkt åtkomlig från hissen. Cykelrum med cykelverkstad finns på lättillgängligt läge åtkomligt direkt från både gata och gård. Gemensam bilpool finns i anslutning till gården där även utegym och cykelmekarplats med vatten och avlopp anordnats.

Relaterade projekt - Bostäder
Brf Ciceron

Brf Ciceron

Trädstaden Täppet

Trädstaden Täppet

Gamla kulturbolaget

Gamla kulturbolaget

Lundby park

Lundby park

Kvarteret Navet

Kvarteret Navet

Lavendelgården

Lavendelgården

Järpgårdarna, Östra Röjsmon

Järpgårdarna, Östra Röjsmon

BRF VERDE

BRF VERDE

Brf Takgöken

Brf Takgöken

Åhus Seaside Bostäder

Åhus Seaside Bostäder

Villa R

Villa R

Barlasten

Barlasten

Brf Cortado

Brf Cortado

Gårdshusen

Gårdshusen

Brf Strandängen

Brf Strandängen

Godhems Backe

Godhems Backe

Jämtlandshus

Jämtlandshus

Vyn

Vyn

Barkarbystaden kv.15

Barkarbystaden kv.15

Titteridamm

Titteridamm

Väsjön

Väsjön

Sjögatan Falsterbo

Sjögatan Falsterbo

Nya Hovås

Nya Hovås

Plåtslagaren

Plåtslagaren

Morängatan

Morängatan

Kvarteret Krabban

Kvarteret Krabban

Falsterbo Vattentorn

Falsterbo Vattentorn

Bjärred Centrum

Bjärred Centrum

Campusområdet, Vellinge

Campusområdet, Vellinge

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Marstrand

Marstrand

Gulmåran Bostäder

Gulmåran Bostäder

Arkitekterna Krook & Tjäder