Invigning av läkarstation i Guinea

Invigning av läkarstation i Guinea

I november 2016 reste två arkitekter från Krook & Tjäder ner till Guinea i Afrika för att inleda det ideella arbetet för en läkarstation i den lilla staden Faranah. I november 2022, något försenat av pandemin, var det äntligen dags för invigningsfest.

Faranah ligger 50 mil in i landet från huvudstaden Conakry som ligger vid kusten. Guinea är ett bördigt land, rikt på naturresurser som man tyvärr har svårt att ta vara på för egen vinning och är idag ett av världens fattigaste länder. En stor del av befolkningen lever i kåkstäder och bristen på el och vatten försvårar det vardagliga livet och sjukvården. Landet drabbades hårt av Ebolaepidemin och är i stort behov av fungerande infrastruktur, vilket är svårt att lösa då landet regelbundet drabbas av regnperioder med förödande översvämningar.

- Vi fick en förfrågan om att engagera oss från en församling i Huskvarna som har en systerförsamling i Guinea. När vi åkte ner 2016 visste vi inte riktigt vad vi kunde bidra med, berättar Gustav Zackrisson. Det var påtagligt att de inte var vana vid att ”önska” och ställa krav, tillägger Stefan Tjäder.

Väl på plats började Gustav och Stefan skissa och intressanta samtal med personalen följde. Det blev ett spännande uppdrag som gick ut på att hitta en lösning för flera olika behov. Genom insamlingar kunde byggnationen slutföras och resultatet blev en läkarstation med flexibla ytor för allt från vaccinationer och förlossningar till operationer som blindtarm och kejsarsnitt. Interiöra och exteriöra funktioner smälter samman under det tilltagna taket som ger skugga och regnskydd. Över 1000 patienter har behandlats på stationen hitintills, däribland många förlossningar och även flertalet operationer.

I november 2022 åkte Gustav tillbaka, denna gång med sällskap av arkitekten Gustaf Sjöberg, för att medverka på invigningen av läkarstationen. Det var ett tillfälle att utvärdera arbetet och resultatet tillsammans med vårdpersonal och församlingens representanter. Resan gav även möjlighet till att besöka skolor och andra projekt för att få mer kunskap om platsen och läkarstationens funktion i samhället.

- Det var fantastiskt att komma tillbaka och se resultatet på plats, säger Gustav. Såklart byggnaden men framförallt verksamheten och människorna i Faranah som tagit vara på möjligheten de fick och jobbat stenhårt för att få huset på plats och fortsätter jobba stenhårt för att erbjuda bästa möjliga vård. Vi möttes av en enorm glädje och stolthet!

Läs mer om hur du kan engagera dig tillsammans med oss >>

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder