NYHETER

Här kan du läsa mer om vad som händer hos oss på Krook & Tjäder. Inblick och utblick i arkitektbranschen.

Delat ledarskap på Krook & Tjäder Stockholm

Delat ledarskap på Krook & Tjäder Stockholm

Sedan ett år tillbaka driver arkitekterna Anna Hoffman och Kajsa Holmström Krook & Tjäder Stockholm tillsammans. Verksamheten spänner över en bredd av discipliner inom stadsbyggnad, husarkitektur, visualisering och inredning, alltid med ett tydligt fokus på hållbarhet och process. Vad är vinsterna med ett delat ledarskap?

Läs mer

Invigning av läkarstation i Guinea

Invigning av läkarstation i Guinea

I november 2016 reste två arkitekter från Krook & Tjäder ner till Guinea i Afrika för att inleda det ideella arbetet för en läkarstation i den lilla staden Faranah. I november 2022, något försenat av pandemin, var det äntligen dags för invigningsfest.

Läs mer

Stadsbyggnad med smarta bostadsmiljöer

God Jul och Gott Nytt År önskar Krook & Tjäder!

Krook & Tjäders julgåva sträcker sig över hela året. Vi bedriver ett kontinuerligt och långsiktigt Pro Bono-arbete, nationellt och internationellt. Viljan att bidra och göra gott är centralt för oss. Vi vill agera och stötta där det behövs, såväl med ekonomiskt stöd som med vår kunskap. Förutom eget arbete som ofta sker på initiativ från våra medarbetare, engagerar vi oss i samarbete med andra aktörer. Under året har vårt Pro Bono-arbete fokuserat på att hjälpa Ukrainas civilbefolkning.

Läs mer

Klimatsmart Arkitektur

Klimatsmart arkitektur

På Jämtlands fastighetsdag i november samlades länets största aktörer inom fastighet för att diskutera kommande projekt och knyta kontakter. Pontus Orrbacke, arkitekt på Krook & Tjäder, var inbjuden för att föreläsa om återbruk och transformation. Han tryckte på byggbranschens roll i klimatfrågan och lyfte vårt projekt Intagan i Borlänge som exempel på hur arkitektens roll kan bidra till ett mer klimatsmart byggande. Gemensamma ansträngningar inom byggbranschen kan göra skillnad.

Läs mer

Stadsbyggnad med smarta bostadsmiljöer

Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande

Krook & Tjäder har tillsammans med över 30 företag har anslutit sig till Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande som samlar bygg- och fastighetsbranschens aktörer. Tillsammans med Göteborgs Stad och akademin vill vi hitta nya lösningar för en snabbare omställning.

Läs mer

Arkitekterna Krook & Tjäder