Pro bono

Krook & Tjäder bedriver ett kontinuerligt, planerat och långsiktigt Pro Bono-arbete, nationellt och internationellt. Viljan att oegennyttigt bidra och göra gott för andra är centralt.

Läkarstation Guinea

Om ett projekt

Läkarstation i Guinea


Guinea är ett av världens ekonomiskt fattigaste länder. Medelåldern är låg, över 40 procent är under 15 år, och behoven av hjälpinsatser är stora.

Vi har i samarbete med Pingstkyrkan byggt en läkarstation i Faranah, ett samhälle med ca 100 000 invånare i de centrala delarna av landet. Läkarstationen är den enda sjukvården som finns att tillgå på orten och är inriktad på medicinsk behandling, vaccinationer, enklare kirurgi samt förlossnings- och mödravård. Byggnaden är uppförd med lokala material och får sin strömförsörjning via solcellsanläggning.

Utöver vår egen finansiering av projektet har vi även erhållit bidrag från flera av våra generösa beställare och samarbetspartners. Sammantaget har det inneburit att över tusen patienter hittills kunnat behandlats, bland annat genom vaccinationer, förlossningar och operationer.

Vi är tacksamma att vi fått möjligheten att bidra till att göra skillnad för människorna i Faranah.

Läkarstation i Guinea
Sjuksköterskor vid Läkarstation i Guinea

"Alla inblandade har gjort en oerhörd insats för att få denna läkarstation på plats."

Stefan Tjäder, arkitekt och grundare

Vi agerar


Vi vill agera och stötta där det behövs, såväl med ekonomiskt stöd som med vår kunskap. Förutom eget arbete, som ofta sker på initiativ från våra medarbetare, engagerar vi oss i samarbete med andra aktörer.

Vårt Pro Bono-arbete grundar sig i en uppriktig vilja att göra gott. En vilja att utveckla områden och platser för människor. Platser där vi kan göra stor skillnad men där det saknas resurser.

Läs mer om ett urval av våra Pro Bono-projekt.

Help Ukraine Gothenburg grafik
Kontakta gärna mig om du vill veta mer om vår Pro Bono-verksamhet.
Stefan Tjäder medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Stefan Tjäder

Arkitekt och grundare av Krook & Tjäder