Pro Bono Arkitekterna Krook & Tjäder AB

Pro Bono

Krook & Tjäder har en uppriktig vilja att göra gott. En vilja att utveckla områden och platser för människor. Platser där vi kan göra stor skillnad men där det saknas resurser. Oavsett om det handlar om att bygga upp en läkarstation eller et föreningshus, är vår ambition att gör det vi kan för att människor ska få det bättre.

Under 2020 har vi bistått organisationen ZASP i Zambia i deras arbete som i år inriktats på att bygga lärarbostäder. ZASP står för Zambian Association for Sustainable Projects, och är en hjälporganisation med fokus på fattigdomsbekämpning, hälsofrågor, utbildning och demokratiutveckling. Man har genom åren arbetat med mikrolån till kvinnor, skolor, sjukvård, vattenförsörjning och aidsbekämpning på plats i Zambia.

Vi arbetar med nationella och internationella ProBono-projekt som en kontinuerlig del i vår verksamhet.

Pro Bono-projekt:

  • Lärarbostäder i Zambia
  • Läkarstation i Guinea
  • Kan Connect
  • Föreningshus i Hackås
  • Seniorboende Harteg
  • Aurora Östhjälpen


Kontakta oss gärna om du vill bidra eller har samarbeten där vi kan engagera oss.

Stefan Tjäder, 

Arkitekterna Krook & Tjäder