FOU

Krook & Tjäders bedriver idag forskning och utveckling med nära koppling till våra projekt. Det hjälper oss att både bevara och utveckla vår innovativa kultur och kunskapsbredd. Hos oss är evidensbaserad kunskap en av vägarna att både utveckla oss samt stärka vår och våra beställares affär.

Tillsammans når vi längre


Vårt uppdrag är att gestalta livsmiljöer och skapa förutsättningar för god livskvalitet. Forskning och utveckling används som en av drivkrafterna för att skapa en resilient och inkluderade framtid.

Branschen behöver tillsammans öka takten inom detta arbete exempelvis genom cirkularitet och återbruk. För att nå dit behövs bland annat nya samarbeten och arbetssätt. På Krook & Tjäder prioriterar vi studier där forskningen utförs i transdisciplinära team, med praktiknära fokusområden där såväl ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet står i centrum.

Forskningsprojekt i urval

Bygg med bättre begagnat


Vi vill öka mängden återbruk men vi saknar möjligheten att välja certifierade, granskade och kvalitetssäkrade återbruksprodukter. Resultaten från detta forskningsprojekt kommer vara användbart i olika skeden av återbruksprocessen. Resultaten bidrar också till ökad förståelse för hur samarbete mellan olika parter i processen behöver se ut.

Projektet löper fram till december 2024 under ledning av RISE Research Institutes of Sweden tillsammans med: Västerås stad, Nynäshamnsbostäder, Akademiska Hus, Tyréns AB, Ragn-Sells, Palats, Loopfront Sverige, Stena Fastigheter, IVL och Krook & Tjäder. Projektet har fått stöd av RE:Source som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Läs mer
Sannaskolan, återbrukat trappräcke

Forskningsprojekt i urval

Biophilia


Med HSB Living LAB som testbädd har vi studerat hur de boendes emotionella välmående påverkas av att vi under tre månaders tid placerade intensiv grönska i deras bostäder. Om studien visar på en avsevärd ökning av emotionellt välmående så avser vi att utveckla en metod för att introducera grönska i den svenska bostadsmarknaden.

Syftet med projektet är att testa idén om att grönskande bostäder avsevärt ökar emotionellt välmående. Detta har följts upp med intervjuer och enkäter. Luftkvaliteten har mätts löpande och allt ska sammanställas i en mindre rapport under 2023.

Läs mer
LABS Biophilia

Forskningsprojekt i urval

Cirkulära Uppsala


Vinnovaprojektet ”Cirkulära Uppsala” syftar till att skapa testbäddar för cirkulär ekonomi genom lärande och spridning av kunskap. STUNS Hållbara Samhällen driver projektet tillsammans med Vasakronan, Atrium Ljungberg och Uppsala Kommun och vi deltar som beställarstöd åt Atrium Ljungberg.

Fokus för projektet ligger på skalbarhet i återbruksarbetet mellan fastighetsägarna och kopplingen mot kommunens bygglogistikcenter för två stora utbyggnadsområden i staden.

läs mer
Cirkulära Uppsala LABS illustration

”Vår drivkraft är att utveckla metod och kunskap i gränssnittet mellan innovation, arkitektur och hållbarhet”

Är du nyfiken och vill veta mer?
Kontakta mig!

IngaKarin Sundqvist, arkitekt och ansvarig FOU
Ingakarin Sundqvist färg