Nya Psykiatrisjukhuset Kalmar

Beställare
Landstinget i Kalmar län
Omfattning
Nybyggnad av psykiatrisjukhus
Plats
Kalmar

Ett av målen med Kalmars nya psykiatrisjukhus är att fånga upp resultaten av den evidensbaserade forskning som finns kring läkande miljöer. Ett annat mål är att få bort det stigma som ofta finns kring psykiska sjukdomar genom att samlokalisera psykiatrivården och ge den en likvärdig placering inom befintligt sjukhusområde.

Huset ska signalera öppenhet och tillgänglighet, med en genomtänkt och omsorgsfullt utformad miljö som stödjer patienternas tillfrisknande och personalens arbete. Huset ska ha en flexibilitet och generalitet som tål förändring över tid. Det ska vara en specialistpsykiatri i framkant med läkande miljö i fokus. 

Byggnadens öppna och slutna avdelningar formar tillsammans tre gårdsbildningar som knyts ihop av ett centralt hiss- och trapphusnav. Husets form har en tydlig horisontalitet med mjuka, runda hörn. Vit matrisgjuten betong får ett gyllene komplement i den mässingsfärgade plåten som utgör sol- och inssynskydd på fasaderna. Inslag av trä och natur är ett återkommande tema i gestaltningen, vilket ger positiva såväl psykologiska som fysiologiska effekter.

En del av takytan utnyttjas för rehabiliteringsverksamhetens trädgårdsverksamhet, på övriga takytor planteras gröna tak. De hanterar stora mängder dagvatten och stödjer samtidigt den ekologisk balansen och biologiska mångfalden. På taket på högdelen planeras det för en ca 450 kvadratmeter stor solcellsanläggning.

Relaterade projekt - Vård & Omsorg
Nya Psykiatrisjukhuset Kalmar

Nya Psykiatrisjukhuset Kalmar

Närhälsan Bedömningsteam

Närhälsan Bedömningsteam

Gränby Park

Gränby Park

Södra Källtorp

Södra Källtorp

Närhälsan MBHV

Närhälsan MBHV

Morängatan

Morängatan

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Kallhäll

Kallhäll

Tenstaterrassen

Tenstaterrassen

Haken

Haken


Arkitekterna Krook & Tjäder