Nya Psykiatrisjukhuset Kalmar

Beställare
Region Kalmar Län
Omfattning
Nybyggnad av psykiatrisjukhus
Plats
Kalmar

Några av målen med Kalmars nya psykiatrisjukhus är att fånga upp resultaten av den evidensbaserade forskning som finns kring läkande miljöer samt att få bort det stigma som ofta finns kring psykiska sjukdomar genom att samlokalisera psykiatrivården inom befintligt sjukhusområde. Det ska vara en specialistpsykiatri i framkant med läkande miljö i fokus. 

Byggnaden signalerar öppenhet och tillgänglighet. Den har en genomtänkt och omsorgsfullt utformad miljö som stödjer patienternas tillfrisknande och personalens arbete.

Byggnadens öppna och slutna avdelningar formar tillsammans tre gårdsbildningar som knyts ihop av ett centralt hiss- och trapphusnav. Husets form har en tydlig horisontalitet med mjuka, runda hörn. Fasaderna av vit matrisgjuten betong har ett gyllene komplement i den guldfärgade kopparplåten som utgör sol- och insynsskydd på fasaderna. Inslag av trä och natur är ett återkommande tema i gestaltningen, vilket ger positiva såväl psykologiska som fysiologiska effekter.

En del av takytan utnyttjas för rehabiliteringsverksamhetens trädgårdsverksamhet, på övriga takytor planteras gröna tak. De hanterar stora mängder dagvatten och stödjer samtidigt den ekologisk balansen och biologiska mångfalden.

Fotograf: Felix Gerlach

Relaterade projekt - Vård & Omsorg
FORTH – Framtidens Ortopedi i Hässleholm

FORTH – Framtidens Ortopedi i Hässleholm

Nya Psykiatrisjukhuset Kalmar

Nya Psykiatrisjukhuset Kalmar

Närhälsan Bedömningsteam

Närhälsan Bedömningsteam

Gränby Park

Gränby Park

Närhälsan MBHV

Närhälsan MBHV

Södra Källtorp

Södra Källtorp

Haken

Haken

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Morängatan

Morängatan

Tenstaterrassen

Tenstaterrassen

Smedens äldreboende Kallhäll

Smedens äldreboende Kallhäll

Nya sjukhuset Helsingborg – Östra Ramlösa

Nya sjukhuset Helsingborg – Östra Ramlösa

Arkitekterna Krook & Tjäder