FORTH – Framtidens Ortopedi i Hässleholm

Beställare
Regionfastigheter
Omfattning
ca 24 000 kvm BTA
Plats
Hässleholm

FORTH, Framtidens Ortopedi i Hässleholm är en ny vårdbyggnad för högteknologisk ortopedisjukvård samt en servicebyggnad för gods och logistik. Där vårdverksamhetens behov med patienten i fokus, effektiva moderna vårdlokaler, optimerade flöden och logistik, robust byggnad och en attraktiv arbetsplats med spetskompetens och ledande forskning vävs ihop med en modern, hållbar och hälsofrämjande gestaltning.

Arkitektur och landskap formas till en helhet som erbjuder en trygg och lugn plats för återhämtning och läkande för patienten. Visionen har varit ”Grönt är skönt”, en gemensam framtagen vision, som tagit sin utgångspunkt från träddungen och naturen på platsen.

Projektets gestaltning har tagits fram i samarbete mellan Krook & Tjäders arkitekter, landskapsarkitekter från Lava Studio och konstnärer från Museea. Metoden för innovativ samverkan är utvecklad utifrån Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design.

Den nya vårdbyggnaden kläs i aluminiumfasad med vertikala element som anknyter till skogslandskapet och en mönstrad perforerad plåt bidrar till insynsskydd och solavskärmning. Mjuka horisontella kurvor uttrycker byggnaden och är en tolkning av det böljande landskapet. På innergården blir det fina platser med både sol och skugga för vårdbyggnadens personal och fasaderna runt om är klädda med träribbor som knyter an till skogen och naturen. Taket är grönt och täcks av sedum och blir en fin utblick för de befintliga högre byggnaderna runt om.

Servicebyggnaden som byggs alldeles intill hänger ihop med vårdbyggnaden genom materialval och de mjuka kurvorna i fasaden. Gestaltningen för FORTH anknyter till äldre bebyggelse på sjukhusområdet genom att ta upp de kulörer som existerar i den befintliga bebyggelsen och ge dessa ett nytt sammanhang i nybyggnaden.

FORTH markerar en ny era för sjukhusområdet och staden Hässleholm.

Projektet startade år 2020 och FFU klart i mars 2022.

Relaterade projekt - Vård & Omsorg
FORTH – Framtidens Ortopedi i Hässleholm

FORTH – Framtidens Ortopedi i Hässleholm

Nya Psykiatrisjukhuset Kalmar

Nya Psykiatrisjukhuset Kalmar

Närhälsan Bedömningsteam

Närhälsan Bedömningsteam

Gränby Park

Gränby Park

Närhälsan MBHV

Närhälsan MBHV

Södra Källtorp

Södra Källtorp

Haken

Haken

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Morängatan

Morängatan

Tenstaterrassen

Tenstaterrassen

Smedens äldreboende Kallhäll

Smedens äldreboende Kallhäll

Nya sjukhuset Helsingborg – Östra Ramlösa

Nya sjukhuset Helsingborg – Östra Ramlösa

Arkitekterna Krook & Tjäder