SVT/SR

Beställare
Hasselblad
Omfattning
13 000 kvm
Plats
Göteborg

Efter vinst i ett parallellt uppdrag 2001 ritade och projekterade Krook & Tjäder en nybyggnad för Hasselblad. Huset stod färdigt år 2003 men redan 2006 övertogs det av SVT/SR, och Krook & Tjäder fick förnyat uppdrag att transformera och projektera om byggnaden för att anpassas till den nya verksamheten.

Byggnaden ligger på Norra älvstranden där Lindholmsallén möter Göta älv. På andra sidan älven ligger Göteborgsoperan, Packhuskajen och staden inom Vallgraven. Byggnaden utgörs av en glasad och långsträckt fyravåningsbyggnad längs kajen, och en mera massiv produktions- och lagerdel mot allén.

En utmaning med tomten var att definiera husets framsida. Läget med en långsida längs kajen innebar ett behov av en artikulerad frontfasad mot vattnet och mot staden på andra sidan älven. Samtidigt måste entrén vändas mot andra sidan, eftersom det är från denna sida man når byggnaden, oavsett om man kommer med bil, cykel eller kollektivtrafik. För att möta de båda framsidorna har den lägre och mera slutna byggnadskroppen skjutits lite åt sidan, samtidigt som glasbyggnaden dragits fram förbi produktionslokalen och avslutats i en kraftigt accentuerad spets.

Idén är att man, när man närmar sig byggnaden, skall förnimma hela sekvensen - entrén, receptionen, kajen, vattnet, operan och staden på andra sidan älven.

Fotograf: Ulf Celander

Relaterade projekt - Kontor
KVARTETTEN

KVARTETTEN

Intagan

Intagan

Habitat 7

Habitat 7

Park Central

Park Central

Byggnad 66

Byggnad 66

Klövern

Klövern

Börshuset

Börshuset

KPMG

KPMG

JOOL

JOOL

Nunchi

Nunchi

Slakthuset

Slakthuset

Kanico

Kanico

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv

Mektagonen – Tillbyggnad

Mektagonen – Tillbyggnad

BECKHOFFS HUVUDKONTOR

BECKHOFFS HUVUDKONTOR

Global Business Gate - Kanalhuset

Global Business Gate - Kanalhuset

SVT/SR

SVT/SR

Corem

Corem

BDO Revisionsbyrå

BDO Revisionsbyrå

Monilen

Monilen

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Kontorshus Hyllie

Kontorshus Hyllie

Kungsleden

Kungsleden

Kvarteret Päronet

Kvarteret Päronet

Sigma

Sigma

SEB Huvudkontor

SEB Huvudkontor

Arkitekterna Krook & Tjäder