KVARTETTEN

Beställare
Wihlborgs
Omfattning
16 000 kvm
Plats
Hyllie, Malmö

Kvarteret Kvartetten är ett nytt kontorshus som Wihlborgs uppför i Hyllie, Malmö, med byggstart 2020. Byggnaden innehåller cirka 16 000 kvm uthyrningsbara lokaler, inklusive butikslokaler och restaurang på bottenvåningen. Kvartetten i Hyllie är en superflexibel byggnad med lokaler i ett spann mellan cirka 170 m2 och 16 000 m2. Placering av trapphus och utrymningstrapphus gör att typ-planet horisontellt kan delas in i upp till sex lokaler, vilka med interntrappor även kan växa vertikalt i byggnaden. Kvarteret Kvartetten är ett nytt kontorshus med en tetrisliknande flexibilitet, vilket syftar till att säkerställa en ekonomisk hållbarhet. Här kan bolag växa och krympa allteftersom hur de utvecklas dvs en byggnad som lever genom alla konjunkturer.

Byggnadens bottenvåning är ritad för att kunna vara en del av en typisk stadsmiljö, med restaurang, butiker och cykelparkering. Arkader leder fram till huvudentrérna, skapar skugga och skydd mot nederbörd för fotgängare. De bildar en mjuk övergång mellan gata och byggnad, och minskar byggnadens kylbehov.

Kvarteret Kvartetten heter just så på grund av att den har fyra olika fasader som var och en på något sätt representerar Öresundsregionen och Skåne. En del är i tegel och anknyter till den svenskdanska traditionen. En annan del har en keramisk fasad, och är tänkt att leda tanken till den feta jorden här i Skåne, som i sin tur lett fram till den skånska keramikproduktionen. En tredje del är grön, och symboliserar Malmö, parkernas stad. En fjärde del är klädd med flintasten, som är Skånes landskapssten och förekommer ymnigt i sydvästra Sverige och i stora delar av regionen.

Byggnaden kommer att certifieras enligt både Miljöbyggnad Guld och WELL. Miljöbyggnad är en svensk certifiering där bara de mest ambitiösa byggnaderna når upp till guldnivåns krav på miljöprestanda och en mycket god arbetsmiljö. WELL är en hälsocertifiering som fokuserar på de områden som enligt forskning har störst inverkan på vårt välmående, såsom kost, sinne, gemenskap, ljud, ljus, luft, vatten och rörelse

Relaterade projekt - Kontor
KVARTETTEN

KVARTETTEN

Klövern

Klövern

Intagan

Intagan

Slakthuset

Slakthuset

Habitat 7

Habitat 7

JOOL

JOOL

Kanico

Kanico

Mektagonen – Tillbyggnad

Mektagonen – Tillbyggnad

Monilen

Monilen

SVT/SR

SVT/SR

Global Business Gate - Kanalhuset

Global Business Gate - Kanalhuset

Corem

Corem

BDO Revisionsbyrå

BDO Revisionsbyrå

BECKHOFFS HUVUDKONTOR

BECKHOFFS HUVUDKONTOR

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Kontorshus Hyllie

Kontorshus Hyllie

Kungsleden

Kungsleden

Kvarteret Päronet

Kvarteret Päronet

Sigma

Sigma

SEB Huvudkontor

SEB Huvudkontor

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv

KPMG

KPMG

Nunchi

Nunchi

Byggnad 66

Byggnad 66

Arkitekterna Krook & Tjäder