Byggnad 66

Beställare
Intea Campus AB
Omfattning
ca 6 800 kvm
Plats
Östersund Campus

Byggnad 66 är ett nytt kontorshus som uppförs i östra delen av Östersunds campus. Byggnaden består av två kroppar på var sida om en glasad mittdel. De sex våningarna plus källare innehåller cirka 6 800 kvm uthyrningsbar area med öppna och flexibla lokaler som banar vägen för anpassningar i framtiden. Stommen är gjord i KL-trä och fasaden utgörs av en intrikat variation av liggande och stående panel i grånat trä. Raster av metall utgör fast solavskärmning och vertikala träpilastrar sektionerar den långa byggnad i mindre enheter, vilket bidrar till det varierade fasaduttrycket. Källarplanet är gjort i klimatförbättrad betong och inhyser parkeringsgarage, teknikutrymmen, cykelparkering, omklädning och miljöstation.

Trästommen exponeras på valda delar av interiören, bland annat i pelare och den uppglasade mittdelen. Gedigna material såsom jämtländsk kalksten är ett återkommande inslag i golv och fönsterbänkar och massivt trä utgör fönsternischerna.

Projektet har höga hållbarhetsambitioner och certifieras enligt BREEAM Excellent. Byggnaden har ritats enligt en cirkulär och adaptiv design vilket innebär att den kan demonteras för återbruk och återvinning om behovet förändras i framtiden. Byggnationen påbörjades andra kvartalet av 2022 och planeras vara klar under tredje kvartalet av 2023. 

Relaterade projekt - Kontor
KVARTETTEN

KVARTETTEN

Intagan

Intagan

Habitat 7

Habitat 7

Park Central

Park Central

Byggnad 66

Byggnad 66

Klövern

Klövern

Börshuset

Börshuset

KPMG

KPMG

JOOL

JOOL

Nunchi

Nunchi

Slakthuset

Slakthuset

Kanico

Kanico

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv

Mektagonen – Tillbyggnad

Mektagonen – Tillbyggnad

BECKHOFFS HUVUDKONTOR

BECKHOFFS HUVUDKONTOR

Global Business Gate - Kanalhuset

Global Business Gate - Kanalhuset

SVT/SR

SVT/SR

Corem

Corem

BDO Revisionsbyrå

BDO Revisionsbyrå

Monilen

Monilen

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Kontorshus Hyllie

Kontorshus Hyllie

Kungsleden

Kungsleden

Kvarteret Päronet

Kvarteret Päronet

Sigma

Sigma

SEB Huvudkontor

SEB Huvudkontor

Arkitekterna Krook & Tjäder