Clarion Hotel Sundsvall

Beställare
Diös med totalentreprenör Serneke
Omfattning
270 rum
Plats
Sundsvall

Måndagen den 25 juni 1888 brann stora delar av Sundsvall ner. Det var den största branden i Sveriges historia. Efter branden beslutade man att alla byggnader i centrum skulle uppföras i sten och att man mitt genom staden upprättade en bred esplanad, tillika brandgata. Därför kallas Sundsvalls stadskärna för Stenstaden eller Stenstan.

Hotellets gestaltning spelar vidare på Sundsvalls karaktäristiska typologi av byggnader i sten. Från att ha varit en stad som i huvudsak bestod av lätta träbyggnader förändrades den till en stad uppbyggd av sten.

Spänningen mellan det lätta och tunga och skiftet däremellan har legat till grund för gestaltningen av denna nya hotellbyggnaden i Sundsvall. Tegelstenen representerar det tunga i den nya byggnadsvolymen som en ny årsring av stenstaden. Men istället för att muras upp på traditionellt vis använder vi den som ett beklädnadsmaterial i lätt konstruktion. Att arbeta med ett material som i hundratals år har betecknats som ett tungt och bärande, men som i detta projekt istället blir lätt och flyttbart är något som har lockat oss i formgivningen.

Liksom volymen spelar an på förhållandet lätt-tungt pratar den också om förhållandet mellan det horisontella och det vertikala. Förhållandet mellan det vertikala och det resliga och den horisontella rörelsen längs med ån och gatorna är något vi bejakat i arkitekturen.

Byggnadsvolymen består av två delar som flätar in i och omfamnar varandra, där insidan kommer ut och blir utsida och utsidan viker in och blir insida. Den gula volymen knyter an till parkstråket och kopplar parken och det inre gårdsrummet samman genom en materialitet som skiljer sig ifrån tegelvolymen där baren blir ett smycke upp på tegelvolymen.

Fakta
Diös utvecklar centrala Sundsvall genom ett planerat hotellbygge. Hotellprojektet ligger precis vid Selångersån och bidrar till en naturlig förlängning av centrum mot Norrmalm. Projektet sker i samarbete Serneke som entreprenör, Nordic Choice Hotels som operatör och arkitekterna Krook & Tjäder.

Clarion Hotel Sundsvall stod klart september 2021

Fotograf: Tim Meier och Martin Edholm

Relaterade projekt - Hotell
Villa Copenhagen

Villa Copenhagen

Quality Hotel The Weaver

Quality Hotel The Weaver

Hotell Falsterbo Strandbad

Hotell Falsterbo Strandbad

Comfort Hotel Copenhagen Airport

Comfort Hotel Copenhagen Airport

Haymarket by Scandic

Haymarket by Scandic

Niehku Mountain Villa

Niehku Mountain Villa

Hotell Åhus Seaside Hotell

Hotell Åhus Seaside Hotell

Scandic St. Olavs Plass

Scandic St. Olavs Plass

Scandic No.53

Scandic No.53

Hernö Gin Hotell

Hernö Gin Hotell

Scandic Norrköping

Scandic Norrköping

Scandic Prince Philip

Scandic Prince Philip

Stella

Stella

The Hub, Scandic Kista

The Hub, Scandic Kista

Clarion Hotel Sundsvall

Clarion Hotel Sundsvall

SkiStar Lodge Åre

SkiStar Lodge Åre

Scandic Rubinen

Scandic Rubinen

Fort Royal

Fort Royal

Hagastaden

Hagastaden

Point Hyllie

Point Hyllie

Arkitekterna Krook & Tjäder