Vinst för Mathem - Årets Bygge 2023

Datum

2023.03.29

Vinst för Mathem i kategorin Industri/Logistik/Butik! Krook & Tjäder har tillsammans med Logistic Contractor och Mathem kammat hem vinsten i Årets Bygge 2023. Mathems nya logistikanläggning är ett modernt logistikcentrum med arkitektoniska kvalitéer med fokus på hållbarhet och att vara en attraktiv arbetsplats för dess medarbetare. Den 36 000 kvm stora toppmoderna anläggningen i Farsta söder om Stockholm togs i drift i december 2022.

Flygfoto av exteriören av Mathems logistikbyggnad i Stockholm, ritat av Arkitekterna Krook & Tjäder
"I projektet har vi gett stor omsorg om arbetsmiljö och hållbarhet. Både för Mathems medarbetare men även för närområdet då anläggningen har närhet till bebyggelse och kunder."
Hanna Roos medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Hanna Roos

Arkitekt

Mathems nya logistikanläggning inrymmer utöver normaltempererad lageryta både kyl- och fryslager och en av Europas största automationsanläggningar som hanterar matkassarna från order till utleverans. Byggnaden inrymmer även en stor kontorsdel. I direkt anslutning har ett p-hus på 9 000 kvm byggts med ett stort antal laddstolpar för Mathems leveransfordon.

- Vi är glada och stolta över vinsten, konstaterar Hanna Roos, arkitekt på Krook & Tjäder. Byggnaden är uppförd i ett gammalt stenbrott i kanten av ett trädbevuxet berg där platsen har gett inspirationen till de kantiga futuristiska formerna som präglar fasadens uttryck. Tomtens höjdskillnader skapade utmaningar för det logistiska flödet men valdes för sitt centrala läge. I projektet har vi gett stor omsorg om arbetsmiljö och hållbarhet. Både för Mathems medarbetare men även för närområdet då anläggningen har närhet till bebyggelse och kunder. Även den omgivande utemiljön speglar och lyfter fram den omgivande naturen, vilket följer med vidare in i innemiljön.

Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld av Sweden Green Building Council, och försörjs till stor del av förnybar el som kommer från Stockholms största solcellsanläggning på taket. Även social hållbarhet har varit en viktig parameter under utformningen, med stort fokus på att skapa en god arbetsmiljö för samtliga medarbetare.

– För oss på Mathem är det fantastiskt att få husera i en byggnad som är helt anpassad efter våra egna behov. Att det dessutom finns ett genomgående hållbarhetstänk, både vad gäller energiförsörjning och att byggnaden erbjuder våra medarbetare en av logistiksveriges bästa arbetsmiljöer, gör att det verkligen är full pott för oss, säger Mikael Hemmingsen, projektledare Future Logistics på Mathem.

– Mathem, Krook & Tjäder och vi själva är förstås mycket stolta och glada över att först gå till final och sedan vinna Årets Bygge 2023. Vinsten är ett kvitto på vår kapacitet att hantera komplexa byggprojekt och vi är nöjda över att ha kunnat förverkliga de visioner alla parter hade när vi startade projektet, säger Martin Häller, på Logistic Contractor.

Årets bygge delas ut i sex kategorier av tidningen Byggindustrin. Det är byggbranschens mest prestigefyllda pris inom samhällsbyggnad som presenterades under Construction Summit den 28 mars i Stockholm.

Juryns motivering:

“Samarbetet har varit tätt mellan hyresgäst, beställare och entreprenör för att nå ett ambitiöst slutresultat. För att kunna öka kapaciteten i verksamheten har man åstadkommit en genomtänkt anläggning för personalens bästa, där livsmedel och leveranser står i centrum.”

Läs mer om Mathem

Fler nyheter

Se alla