Vinst för Krook & Tjäder om två bostadskvarter i Kinna

Datum

2021.02.24

Arkitekterna Krook & Tjäder tog tillsammans med Erik Larsson Bygg hem vinsten i bostadstävling kv. Folkskolan i Kinna. Vinsten innebär att vi får utveckla två av fem områden i kvarteret Folkskolan i Kinna centrum.

Visualisering Kv Folkskolan i Kinna
"Vi ser en långsiktig hållbarhet i planen, vilket möjliggörs genom en robust och flexibel stadsstruktur."
Dominic Wansbury medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Borås
Dominic Wansbury

Arkitekt och kontorschef på Krook & Tjäder Borås

Nu ska kvarteret Folkskolan i Kinna centrum exploateras med totalt 284 bostäder. Krook & Tjäder och Erik Larsson Bygg kammade hem vinst för två av kvarteren, område A med ca 50 bostadsrätter och område E med ca 60 bostadsrätter.

- Vi är jätteglada över resultatet med vinst i två av fem områden, säger Dominic Wansbury arkitekt och kontorschef på Krook & Tjäder Borås. Vi har ett nära samarbete med Erik Larsson Bygg, vilket visat sig gett gott resultat i flera tävlingar den senaste tiden.

Förslaget utgår från hjärtat av tygriket, Kinna. En stadsdel som hämtar inspiration ur det textila kulturarvet och stärker identiteten i området med en hantverksmässighet och mönsterrikedom. Där målet är att skapa en urban och inkluderande kvarterstruktur med ambitionen att vidareutvecklas i samarbete med de boende, främja ett mer människocentrerat angreppssätt som sätter slutbrukarperspektivet i fokus.

- Vi ser en långsiktig hållbarhet i planen, vilket möjliggörs genom en robust och flexibel stadsstruktur, menar Dominic. Målet är att skapa platser och hem som engagerar och även lockar besökare, med förhoppning att helheten blir större än summan av kvartersdelarna. Vi tar avstamp i kommunens ÖP med syftet att bygga tätt, nära och blandat. Vi vill stärka visionen som ”Sveriges grönaste tätort”.


Juryns motivering
 av förslaget, ”Hemslöjd”:

Tilldelningstomt A

”Tävlingsförslaget har genom en omsorgsfull gestaltning format enkla och effektiva lösningar för trafik och urbana gaturum. Genom en öppen kvartersstruktur mot söder gestaltar tävlingsförslaget goda boendemiljöer och förutsättningar för offentliga samlingsplatser i anslutning till Lyckeskolan och idrottshallarna.”

Tilldelningstomt E

”Tävlingsförslaget bjuder på en harmonisk lösning med utgångspunkt i platsens förutsättningar. Det exponerade läget hanteras varsamt med ett renodlat estetiskt uttryck, som beskyddar resterande exploatering och knyter an till omgivande landskap.”

Jury:
Lisa Dahlberg, Kommunstyrelsens ordförande (S), Tomas Johansson, Kommunstyrelsens vice ordförande (M), Victoria Bengtsson, Samhällsutvecklingschef, Åsa Hagnestål, Landskapsarkitekt LAR/MSA, Afshin Ghafoori, Planarkitekt och Erik Glansin, Lokalförsörjningsingenjör, samtliga Marks kommun.


Läs mer om Kv Folkskolan

Fler nyheter

Se alla