Utvecklingsförslag skapar nytt liv längs Göta Kanal

Datum

2024.01.22

Töreboda står inför en spännande tid av regional utveckling, där den planerade batterifabriken i grannkommunen förväntas generera tusentals nya arbetstillfällen och rikta blickar mot regionen i stort. Tillsammans med kommunen har Krook & Tjäder tagit fram en visionsbild för att öka attraktiviteten och vitalisera området vid kanalen. Visionen är att skapa en plats med blandat innehåll med hotell, kultur och bostäder.

Visionsbild Töreboda Green Tower
"Med den planerade batterifabriken i grannkommunen finns en enorm potential i Töreboda. Det är verkligen en möjligheternas tid för kommunen."
Maria Czinder medarbetare Krook & Tjäder Göteborg
Maria Czinder

Arkitekt och kompetensansvarig inom Stadsbyggnad

Precis i krysset mellan Västra stambanan och Göta kanal på Västgötaslätten ligger Töreboda med sin höga silo som syns vida omkring. Siloanläggningen är belägen i närheten av resecentrum precis invid kanalkanten i ett småskaligt verksamhetsområde. Krook & Tjäder arbetar här i nära samverkan med kommunen för att ta fram utvecklingsförslag och detaljplan, med höga ambitioner att ta tillvara platsens potential.

- Det stationsnära utvecklingsområdet i Töreboda har potential att bli en viktig nod i den större regionala utvecklingen och kommer att erbjuda upplevelser som förhöjer hela områdets karaktär, menar Maria Czinder, arkitekt på Krook & Tjäder. Visionen är en blandning av hotell, kultur och bostäder som ger nytt liv till området.

Krook & Tjäders förslag tar utgångspunkt i områdets brokiga karaktär och har en grundstruktur med fyra kvarter som vänder sig mot ett gemensamt grönt rum. Utmaningarna i form av närheten till järnvägen med dess risker och buller på ena sidan, och kanalen som är av riksintresse för kulturmiljö på den andra, kräver en specifik utformning av den nya bebyggelsen.

- Vi hämtar mycket inspiration från traktens historia med hållbart jordbruk, träbyggnadsteknik och småskalig industri, berättar Tobias Pålsson, arkitekt. Ambitionen är att både uppföra ny bebyggelse och ge delar av den befintliga bebyggelsen nytt innehåll.

Med tre scenarier som täcker olika användningar och en ambition om att ta fram en detaljplan som är flexibel för framtiden, är förslaget utformat för att möta och tillgodose utvecklingen i regionen.

- Med den planerade batterifabriken i grannkommunen finns en enorm potential i Töreboda, fortsätter Maria. Det är verkligen en möjligheternas tid för kommunen, men som samtidigt innebär utmaningar och hårt arbete. Här finns dock ett lokalt, visionärt driv som vi ser fram emot att få fortsätta följa i projektet.

Låt oss berätta mer om detta spännande utvecklingsprojekt framöver.

Tillsammansarbetet med Töreboda Kommun sträcker sig längre. Krook & Tjäder har även arbetat med utformningen av översiktsplan.

Fler nyheter

Se alla