Tillsammans ritar vi Stockholms mest allmänna hus

Datum

2023.12.21

Krook & Tjäder har skapat Region Stockholms nya väderskydd Natt & Dag, en allmän byggnad med höga arkitektoniska ambitioner som kommer att brukas av många människor under lång tid framöver. Antalet väderskydd i Stockholmsregionen är idag ca 4000 och kräver en anpassning för stad och landsbygd. Förväntad produktionsstart är under 2024.

Arkitekter och ingenjörer från Krook & Tjäder på plats vid visning av väderskyddet Natt & Dag, första prototypen
"Med kompetens in-house i form av hus- och landskapsarkitekter, ingenjörer och industridesigner med tydligt riktat fokus på inkludering, relation och samarbete skapar vi en unik kunskapspalett."
Elin Aronsson medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Elin Aronsson

Arkitekt och tävlingsansvarig

Uppdraget med Region Stockholms kommande väderskydd ställer krav på en kombination av arkitektonisk verkshöjd, genomförbarhet och flexibilitet i form och över tid, men även stort engagemang, kunskap och lyhördhet.

- Vår framgång ligger i vår förmåga att sätta ihop det perfekta teamet för varje projekt, säger Elin Aronsson, arkitekt och tävlingsansvarig på Krook & Tjäder Göteborg. Med kompetens in-house i form av hus- och landskapsarkitekter, ingenjörer och industridesigner med tydligt riktat fokus på inkludering, relation och samarbete skapar vi en unik kunskapspalett.

Samarbetsprocessen hos Krook & Tjäder grundar sig i trygga team och en nyfiken arbetskultur. Med öppenhet och en förmåga att se nya möjligheter skapas utrymme för innovativa och överraskande lösningar, vilket resulterar i en uppriktig vilja att bidra, skapa värde och nå längre.

- Fram tills nu har väderskyddet varit en plats för väntan. Tanken är att väderskydden ska bli en naturlig del av Stockholms olika stadsrum och ett omhändertaget rum för förväntan längs resan genom staden, menar John Norberg, arkitekt på Krook & Tjäder och en i teamet bakom kuren. Som bärare av Region Stockholms varumärke, nationellt som internationellt, vill vi även att väderskyddet ska kommunicera en tydlig visuell identitet, fortsätter Joel Karlsson, industridesigner och uppdragsansvarig i projektet.

I framtagandet av väderskyddet Natt & Dag ingår ett antal aktörer. Tillsammans formger vi en folklig byggnad som kommer att brukas varje dag, av många människor i många år framöver. Därför finns det mycket att prata om när vi tar fram Stockholms kanske mest allmänna hus.


Utdrag ur juryutlåtande för vinsten med väderskyddet Natt & Dag:

"Natt och Dag är en signaturbyggnad som kommer att identifieras som typiskt för Stockholm. Ett robust funktionellt väderskydd som tar plats i rummet men ändå är nätt till sina mått. Väderskyddet signalerar tydligt att det är ett väderskydd som är säkert, ombonat och ger en mycket bra resenärsmiljö."

Mer om väderskyddet Natt & Dag

Filmfotograf: Carl Engberg

Fler nyheter

Se alla