Stadsbyggnad med smarta bostadsmiljöer

Datum

2022.09.15

Med Simon Klamborn utökar Krook & Tjäder sitt erbjudande inom stadsbyggnad. Han är en arkitekt med många års erfarenhet av att driva projekt i tidiga skeden med särskilt intresse för att utveckla idé och vision för såväl små stadsrum som större komplexa stadsbyggnadsprojekt. Simon tillträdde sin tjänst i september 2022.

Medarbetarbild på Simon Klamborn, arkitekt på Krook & Tjäder Malmö, med grafiska inslag "Välkommen"
"Simon har en tydlig gestaltande roll i teamet för utveckling av stora och komplexa stadsbyggnads- och arkitekturprojekt med en förståelse för att värna om de mänskliga och hållbara perspektiven."
Simon Klamborn medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Malmö
Simon Klamborn

Arkitekt

Simons styrka bygger på kompetens inom plangestaltning och förståelse för struktur i utformning av byggnadsvolymer och stadsrummets olika skalor, samt gestaltningsprogram och övriga planutredningar, gärna med en konstnärlig och filantropiskt undersökande tillvägagång.

– Jag ser fram mot att bli en del av Krook & Tjäders härliga team av duktiga kollegor och fortsätta utveckla arkitektur och stadsrum med tillgång till all kompetens inom olika discipliner vi har här, säger Simon Klamborn, arkitekt. Jag hoppas på att kunna utveckla smarta bostadsmiljöer som har myset och mellanrummen som ger livskvalité säger Simon Klamborn, Arkitekt SAR/MSA.

Med över 15 år i yrket och utbildning från LTH, arkitektskolan i Lund och University of Environmental Design, Berkeley California med arbetslivserfarenhet från tongivande danska arkitektkontor har bidragit till Simons speciella förmåga att driva och gestalta tidiga skeden och skisser med gestaltningsmässigt höga målsättningar.

- Vi är glada att ha Simon Klamborn hos oss på Krook & Tjäder, konstaterar Tobias Magnesjö kontorschef på Krook & Tjäder Malmö. Simon har en tydlig gestaltande roll i teamet för utveckling av stora och komplexa stadsbyggnads- och arkitekturprojekt där han till stor del bidrar till det visionära idé- och förslagsskapandet, med en förståelse att värna om de mänskliga och hållbara perspektiven. Med en designorienterad professionell finess värnar Simon alltid humanistiska värden och barnets perspektiv i gestaltade livsmiljöer. Simon är en kompetent projektledare med förmåga att samordna projektaktörernas intressen mot en gemensam målbild.

Fler nyheter

Se alla