Palats för effektivare inventering och återbruk i projekten

Datum

2021.12.14

Återbruk är en avgörande del i omställningen till ett cirkulärt samhälle och har fått en betydligt större roll i bygg- och fastighetsbranschen. Det har Start-upföretaget Higate tagit fasta på och utvecklat den digitala plattformen Palats. På ett år har de tagit den digitala lösningen från idé till produkt i samarbete med Krook & Tjäder.

Grafisk visualisering i lila, av en interiör med möbler
"Med Palats halveras tidsåtgången för inventeringar och därmed öppnas möjligheterna för återbruk i många fler projekt."
Malin Sjölund Olsson medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Malin Sjölund Olsson

Arkitekt och Hållbarhetsstrateg

Teamet bakom Palats kommer från Chalmers Entreprenörskola och är del av Chalmers Ventures företagsaccelerator. Intresset för Palats har varit stort och på ett år har teamet tagit plattformen från idé till en produkt med flera nöjda kunder på marknaden.

- Victor på Krook & Tjäder kontaktade oss, och han var bland de första att skriva upp sig för en demo. Vanligtvis är det vi som kontaktar marknaden men här var det tvärtom. Vi märkte redan efter det första mötet att vi hade gemensam syn på problemet och delade en vision av lösningen, säger Axel Sabel, COO på Higate och ansvarig för produktutvecklingen av Palats.

Cirkularitet i projekten

Arkitekten har stor möjlighet att påverka återbruk i projekten genom att tidigt uppmuntra till cirkularitet, välja befintliga material och produkter i designprocessen. En förutsättning för att det ska fungera effektivt är att det går att se vad som redan finns att återanvända.

- Att samla informationen har tidigare varit ett tidskrävande och kostsamt arbete, konstaterar Malin Sjölund Olsson, Hållbarhetsstrateg på Krook & Tjäder. Med digitala plattformar kan vi inventera och samla relevant information att använda i projekten alltifrån tidiga skeden men även vidare när projektet övergår i förvaltning. Förutom inventering erbjuder även Palats ritningar. Med Palats halveras tidsåtgången för inventeringar och därmed öppnas möjligheterna för återbruk i många fler projekt.

Långsiktigt värde för slutkunden

Krook & Tjäder och Higate har en gemensam ambition att skapa ett långsiktigt värde för slutkunden efter projektet. Informationen kan enkelt överföras till slutkunden som sedan har möjlighet att använda plattformens funktionalitet för fortsatt cirkulär förvaltning av allt de äger.

- Att Krook & Tjäder i samband med sina projekt kan sammanställa och leverera sådan information digitalt, paketerad på ett sätt som gör den användbar i förvaltningen, är ett stort värde för slutkunden som sparar tid, pengar och på klimatet, menar Henrik Olausson, VD på Higate.

Kontakt

Palats hemsida: www.palats.app

Henrik Olausson, VD på Higate
henrik@higate.se
tel: +46 (0)708961217

Omar Zaloum, arkitekt på Krook & Tjäder
omar.zalloum@krook.tjader.se
tel: +46 (0)734-12 34 72

Fler nyheter

Se alla