Nya Gottsundaskolan - en skola byggd på och för samverkan och gemenskap

Datum

2024.06.17

Nya Gottsundaskolan i Uppsala är exempel på ett framgångsrikt samverkansprojekt med fokus på en inkluderande atmosfär, tydlig kommunikation och effektiv projektledning. Utöver en vacker och funktionell skolbyggnad står den även som en symbol för gemenskap och samhörighet i Gottsunda. Skolan öppnar för sina elever höstterminen 2024.

Bild (t.v): Väggmålning i skolans matsal av konstnärskollektivet Grounding Future(s). Visualisering (t.h): Krook & Tjäder
"En samverkansdeklaration undertecknades tidigt av alla parter med fokus på "projektets bästa som första prioritet"."
Eva Bergqvist Mikkelsen medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Uppsala
Eva Bergqvist Mikkelsen

Arkitekt

- Redan från projektets början lades stor vikt vid att skapa en inkluderande atmosfär, berättar Eva Mikkelsen, arkitekt på Krook & Tjäder. En samverkansdeklaration undertecknades tidigt av alla parter med fokus på "projektets bästa som första prioritet".

Projektet har drivits som ett samverkansprojekt mellan Skolfastigheter i Uppsala och totalentreprenören In3prenör. Stor vikt lades vid att upprätthålla ett öppet och transparent klimat i alla led. Samverkansdeklarationen satte tonen för detta, där alla idéer och synpunkter välkomnades. Genom regelbundna avstämningar och en visuell tidplan med delmål i entrén till platskontoret har transparensen och delaktigheten ökat för alla i projektet, från projektledning till yrkesarbetare på bygget.

- Den visuella tidsplanen har inte bara hållit alla informerade om projektets framsteg utan även fungerat som en ständig påminnelse om våra gemensamma mål, förklarar Eva.

Det kollaborativa fokuset visade sig vara nyckeln till att hantera utmaningar i projektet. Tack vare god kommunikation och ömsesidig respekt inom projektgruppen kunde utmaningar lösas effektivt. Trots oförutsedda omvärldsfaktorer har projektgruppen lyckats hålla de utsatta delmålen och kostnadsramarna.

Samarbetet sträckte sig även över Krook & Tjäders discipliner och kontor i Uppsala, Stockholm och Borås.

- Genom att samverka mellan kontoren kan vi arbeta nära den lokala marknaden men med stöd av koncernens breda kompetens, förklarar Eva. Deltagande från kollegor vid olika kontor genererar i princip alltid nya idéer och mer innovativa lösningar.

Nya Gottsundaskolan omfattar närmare 14 000 kvm, med tillhörande skolgårdsyta på drygt 16 000 kvm. Förutom skola, fritidsklubb och fullstor idrottshall kommer lokalerna att fungera som ett allaktivitetshus öppet för föreningar och allmänhet. Projektet har resulterat i en skola som inte bara är vacker och funktionell utan också står som en symbol för gemenskap och samhörighet i Gottsunda.

Skolan öppnar sina dörrar för eleverna höstterminen 2024.

Mer om Nya Gottsundaskolan


Bild (t.v.): Väggmålning i skolans matsal av konstnärskollektivet Grounding Future(s).
Visualisering (t.h.): Krook & Tjäder

Fler nyheter

Se alla