Modellens betydelse i arkitektuppdraget

Datum

2021.10.13

Den fysiska modellen är oöverträffad som verktyg när vi vill diskutera arkitektur i en större grupp. Alla, lekman som professionell kan på samma villkor titta, tycka och peka. En väl genomarbetad modell kan dessutom ge en bonus i form av att den väcker ett positivt intresse för det som ska byggas. Nu har den platta skissen på Nya Jägersros travanläggning väckts till liv genom vackra fysiska modeller.

Foto på praktikanter på arkitekterna Krook & Tjäder på med trämodell av Jägersro hästcenter i förgrunden
"Du behöver inte kunna läsa en ritning för att förstå. Med den fysiska modellen kan du var delaktig i samtalet och komma med relevant input."
Karolina Halldin medarbetare arkitekt landskapsarkitekt Krook & Tjäder Malmö
Karolina Halldin

Arkitekt och Landskapsarkitekt

- Arkitekter jobbar mycket med modeller men de är nästan uteslutande digitala, vilket innebär att vi bygger upp varje projekt tredimensionellt på skärmen, berättar Ulrika Nilsson arkitektstudent och modellbyggare på Krook & Tjäder Malmö. Men trots detta kan det ändå vara svårt att bilda sig en uppfattning om hur en byggnad eller ett rum verkligen kommer upplevas. En fysisk modell är ett värdefullt komplement i vår arbetsprocess, menar hon.

Erik Edfast och Ulrika Nilsson är båda arkitektstudenter som under sin praktik på Krook & Tjäder arbetat en hel del med modellbyggande och på nära håll fått uppleva hur ett projekt som är ”platt” på pappret väcks till liv när man bygger upp det tredimensionellt. De senaste månaderna har de arbetat intensivt för att slutföra två stora modeller av travanläggningens omfattande flytt och nybyggnation.

- I projektet med Nya Jägersro arbetar vi med beställare som vanligtvis inte uppför byggnader, utan deras vardagliga fokus ligger självklart på verksamheten kopplad till hästen och idrotten, säger Karolina Halldin arkitekt och landskapsarkitekt på Krook & Tjäder Malmö. En modell blir då ett kraftfullt och pedagogiskt verktyg. Du behöver inte kunna läsa en ritning för att förstå. Med den fysiska modellen kan du var delaktig i samtalet och komma med relevant input.

När Krook & Tjäder Malmö startade upp sin modellverksamhet för ett antal år sedan kom beställningarna i första hand från de egna kollegorna som upplevde att det var ett väldigt effektivt komplement att ta med på möten för att förklara projektets bärande idéer. Med tiden har dock intresset ökat och nu tillverkas modeller främst på beställning från kunderna, vilket är fallet med modellerna på Jägersro.

- I bygget av dessa modeller har vi använt oss av laserskärare för att skära till alla individuella delar, och sedan sammanfogat dem för hand, berättar Erik. Det är en teknik som har passat utmärkt i detta projekt då modellbygget har kunnat pågå medan de olika byggnaderna och landskapet har vuxit fram. Olika projekt kräver olika presentationsteknik och materialitet, så det är alltid något vi diskuterar innan vi påbörjar en ny modell. Vi har även en 3d printer på kontoret som används flitigt.

Du kan se modellerna på utställningen på Nya Jägersro som öppnade den 1 september. Här samsas de två modellerna över Nya Jägersro med bland annat materialprover, en animerad film och utställningsplanscher som tillsammans ger en helhetsbild av det enorma projektet. Utställningen ska vara på plats i 2 år. Den kommer att uppdateras kontinuerligt i takt med att byggnaderna och området växer fram. Utställningen är öppen i samband med att travanläggningen håller öppet för tävlingar.

Läs mer om Jägersro Hästcenter

Fler nyheter

Se alla