Krook & Tjäders landskapsarkitekter gestaltar entré till Hallands natur

Datum

2023.07.03

I fin konkurrens har Krook & Tjäder utsetts till vinnare i det parallella skissuppdraget att ta fram ett gestaltningsförslag för en entré till Hallands natur och vandringsleder. Nu tar en gemensam process vid där de vinnande landskapsarkitekterna tillsammans med Region Halland påbörjar omvandlingen av platsen.

Entré till Hallands natur
"Gestaltningen av naturentrén tar avstamp i den befintliga naturen och de historiska spåren av hur marken har använts över tid. Ambitionen är att entrén ska upplevas som en visuell port till någonting orört."
Agnes Monié medarbetare landskapsarkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Agnes Monié

Landskapsarkitekt

- Vi är glada och stolta över vinsten, konstaterar Anna Hirell, kontorschef på Krook & Tjäder i Halmstad, detta är halmstadkontorets första landskapsuppdrag för Region Halland, och vi ser mycket fram emot samarbetet.

Agnes Monié, landskapsarkitekt på Krook & Tjäder berättar att gestaltningen av naturentrén tar avstamp i den befintliga naturen och de historiska spåren av hur marken har använts över tid. Ambitionen är att entrén ska upplevas som en visuell port till någonting orört.

Den tänkta entrén ligger utmed en äldre brukningsväg en kort bit från Tjuvhultsvägen. Området ligger i direkt anslutning till Osbecks bokskogar men är beläget på Hallands skogsallmännings mark. Uppdraget syftade till att utarbeta en plan för porten till skogsområdet med parkering och informationsplats som kan byggas ut och kompletteras i etapper. Med ett pågående projekt att skapa fler vandringsleder i Osbecks bokskogar samt ett ökat besökstryck bidrar förslaget till ett vidgat friluftsliv i området.

- I vårt förslag har vi utformat ett grundkoncept med ett upphöjt golv och vegetation i samspel, berättar Karolina Halldin, arkitekt och landskapsarkitekt på Krook & Tjäder. Som en vidareutveckling har vi sedan visat hur tillägg i form av informationsskyltar, väggar och tak ramar in platsen på olika sätt. Dessa kan användas var och en för sig eller kombinerat.

På informationsplatsen fungerar ekslipers och balansbommar som rumsavgränsande element och sittplatser. Slipers infällda i marken fungerar i sin tur som ett omsorgsfullt visuellt uttryck samtidigt som de är orienterande. Trä är det återkommande materialet och kompletteras av grus, sten och cortenstål.

Se fler uppdrag inom Landskapsarkitektur

Fler nyheter

Se alla