Krook & Tjäder vinner markanvisning Öster om Hyllievångsparken

Datum

2024.02.28

På första parkett mot parken ges Krook & Tjäders förslag tilldelning i Malmö stads markanvisningstävling för det CityLab-certifierade området i Hyllie!

Visualisering Öster om Hyllievångsparken Krook & Tjäder
"Vår vision är ett variationsrikt, hållbart kvarter där byggnadernas olika delar samverkar för att skapa effektiva funktioner och gemensamma rumsliga kvaliteter."
Simon Klamborn medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Malmö
Simon Klamborn

Arkitekt

- Vi har låtit arkitekturen synliggöra cirkulärt och hållbart byggande samtidigt som vi med moderna medel återetablerar lokala traditioner, berättar Simon Klamborn, arkitekt. I visionen hyllas lokala material och skånsk kulturhistoria - lera, trä och tegel. Kvarterets relation med omgivningen skapar mötesplatser, levande bottenvåningar och en grön levande taksiluett.

Vid tilldelning har stort fokus legat på hållbara lösningar och anpassning till klimatomställningen.

- Vår vision är ett variationsrikt, hållbart kvarter där byggnadernas olika delar samverkar för att skapa effektiva funktioner och gemensamma rumsliga kvaliteter, fortsätter Simon. Vi har kvantifierat lösningarna med klimatberäkning och låtit detta påverka designvalen. Med smarta tekniker för uppvärmning, elförsörjning och vatten skapas en resilitent stadsdel.

Vi ser fram emot att arbeta vidare i utvecklingen av ett attraktivt och framtidssäkrat Hyllie!

Fler nyheter

Se alla