Krook & Tjäder vinner arkitektur- och stadsbyggnadspris i Kalmar

Datum

2022.06.16

Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 16 juni beslutades att arkitektur- och stadsbyggnadspriset för 2021 går till arkitekterna Krook & Tjäder. Det är Nya Psykiatrisjukhuset i Kalmar som är det vinnande bidraget.

Interiört foto på Nya Psykiatrisjukhuset i Kalmar.
"Byggnaden signalerar öppenhet och tillgänglighet. Den har en genomtänkt och omsorgsfullt utformad miljö som ska stödja patienternas tillfrisknande och personalens arbete."
Christian Johannesson medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Kristianstad
Christian Johannesson

Arkitekt

- Vi är fantastiskt glada för priset och det är kul att man uppmärksammar en vårdbyggnad, säger Christian Johannesson, ansvarig arkitekt på Krook & Tjäder. På Krook & Tjäder har vi en gedigen kunskap inom vård och samhällsbyggnad. Några av målen med Kalmars nya psykiatrisjukhus är att fånga upp resultaten av den evidensbaserade forskning som finns kring läkande miljöer men även att få bort det stigma som ofta finns kring psykiska sjukdomar genom att samlokalisera psykiatrivården inom befintligt sjukhusområde. Det ska vara en specialistpsykiatri i framkant med läkande miljö i fokus, konstaterar han.

Byggnaden signalerar öppenhet och tillgänglighet. Den har en genomtänkt och omsorgsfullt utformad miljö som ska stödja patienternas tillfrisknande och personalens arbete.

Byggnadens öppna och slutna avdelningar formar tillsammans tre gårdsbildningar som knyts ihop av ett centralt hiss- och trapphusnav. Husets form har en tydlig horisontalitet med mjuka, runda hörn. Fasaderna av vit matrisgjuten betong har ett gyllene komplement i den guldfärgade kopparplåten som utgör sol- och insynsskydd på fasaderna. Inslag av trä och natur är ett återkommande tema i gestaltningen, vilket ger positiva såväl psykologiska som fysiologiska effekter.

Juryns motivering till priset lyder: Med utgångspunkt i verksamhetens behov och platsens förutsättningar har nya psykiatrin fått en gestaltning som i del och i sin helhet fått en detaljering som kommunicerar omsorg om de människor som ska besöka och arbeta i byggnaden. Arkitekturen har en god avvägning mellan en kombination av funktion, hållbarhet och väl avvägd gestaltning. Projektet ger goda sinnesupplevelser som i uttryck och genomförande bidrar till en hållbar livsmiljö.

Nya Psykiatrisjukhuset i Kalmar invigdes i början av år 2022.

Foto: Felix Gerlach

Läs mer om Nya Psykiatrisjukhuset

Fler nyheter

Se alla