Krook & Tjäder skapar innovativt hållbarhetsprogram för Halmstads Kommun

Datum

2023.12.05

Sedan april har Krook & Tjäder processlett arbetet med att utveckla ett innovativt hållbarhetsprogram för stadsdelen Björkeslätt tillsammans med Halmstads kommun. Under hela processen har fokus legat på konkret handling och att skapa verktyg för att höja ambitionsnivån inom hållbarhetsarbetet, där programmet inte bara är en statisk dokumentation utan en handlingens vägledning.

Krook & Tjäder Hållbarhetsprogram Björkeslätt, medarbetare i projektgrupp
"Vi har aktivt arbetat med att inte bara skapa ord, utan verktyg för handling."
Linnea Blixt medarbetare planeringsarkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Linnea Blixt

Planeringsarkitekt

Det var ett stort och engagerat gäng från Halmstads kommun som kom till Kulturhuset Najaden i början av november för att ta del av projektet. Här tydliggjordes Björkeslätts hållbarhetsprogram som mer än en guide; det är en praktisk vägledning som leder visionen och inspirerar till genomförande i den hållbara omvandlingen av stadsdelen.

Linnea Blixt, planeringsarkitekt, understryker vikten av detta och säger:

- Vi har aktivt arbetat med att inte bara skapa ord, utan verktyg för handling. Vår checklista är en vägledning för konkreta åtgärder och ett verktyg för att ta nästa kliv inom hållbarhetsarbetet. Projektet representerar ett steg framåt i Halmstads Kommuns strävan att höja ambitionsnivån för sina projekt, och vi är stolta över att vara en del av detta.

Krook & Tjäders kostnadseffektiva strategi, som bygger på tillgång till interna verktyg och expertis, med involvering av landskapsarkitekter, planeringsarkitekter och hållbarhetsspecialist, har möjliggjort processledningen mot en visionär plan och en praktisk verktygslåda för att klimatsäkra utvecklingen av stadsdelen. Programhandling och checklista har utformats med utgångspunkt i Krook & Tjäders hållbarhetsverktyg LOG, vilket varit avgörande för att effektivt starta upp projektet och klargöra och säkerställa riktningen för målbilden inom hållbarhetsarbetet.

Elvira Grandin, landskapsarkitekt, lyfter fram styrkan i det breda samarbetet:

- Med vår gemensamma expertis kan vi se till att integrera klimatsäkringsåtgärder i varje aspekt av utvecklingen. Detta är centralt i strävan mot att forma hållbara och motståndskraftiga miljöer.

Genom att betona "göra" snarare än enbart "säga" positionerar kommunen Björkeslätt som inte bara en vacker stadsdel utan en handlingens plats för en hållbar framtid. Stadsdelen blir en förebild för hur kommunen kan samarbeta i processen att bygga hållbart och i en vidare kontext finns förhoppningen att detta också kan komma att inspirera utanför kommungränserna.


Vill du veta mer? Hör gärna av dig till oss.

Lina Lindegren, Landskapsarkitekt & Certifierad Citylabsamordnare

Linnea Blixt, Planeringsarkitekt

Maria Tjäder, Ingenjör & Hållbarhetsspecialist

Elvira Grandin, Landskapsarkitekt

Fler nyheter

Se alla