Krook & Tjäder ritar ortopediskt centrum i Hässleholm

Datum

2021.10.20

FORTH är en nybyggnad för ortopediskt centrum i Hässleholm. Tillsammans med Region Skåne har arkitekter från Krook & Tjäder, landskapsarkitekter från Lava Studio och konstnärsgruppen Museea utfört ett gemensamt utvecklingsarbete för gestaltningen av sjukhusområdet i Hässleholm på ca 24 000 m2 BTA.

Exteriör visualisering av FORTH Ortopedin i Hässleholm, gatuvy
"Visionen har varit ”Grönt är skönt”, en gemensam framtagen vision, som tagit sin utgångspunkt från träddungen och naturen på platsen."
Helen Cöster Engelberg medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Kristianstad
Helen Cöster Engelberg

Arkitekt och ansvarig inom Vård & omsorg

FORTH, Framtidens Ortopedi i Hässleholm är en ny vårdbyggnad för högteknologisk ortopedisjukvård samt servicebyggnad för gods och logistik.

- Allt måste fungera på absolut bästa sätt när en sjukvårdsbyggnad ska gestaltas, konstaterar Helen Cöster Engelberg. Arkitektur, landskap och konst skapar tillsammans en helhet som bidrar till en lugn och trygg plats för återhämtning och läkande för patienten. Visionen har varit ”Grönt är skönt”, en gemensam framtagen vision, som tagit sin utgångspunkt från träddungen och naturen på platsen.

Den nya vårdbyggnaden kläs i aluminiumfasad med vertikala element som anknyter till trädens stammar och en mönstrad perforerad plåt bidrar till insynsskydd och solavskärmning. Mjuka horisontella kurvor ger byggnaden sin identitet och är en tolkning av det böljande landskapet. Innergården är planerad med utgångspunkt i evidensbaserad design och erbjuder en grön miljö som ger en positiv och hälsofrämjande effekt på både patienter och personal.

Servicebyggnaden och vårdbyggnaden är sammanlänkade volymer och med hjälp av olika material och kulör får dessa också sin egen identitet och uppdelning. Servicebyggnaden bildar länken mellan det gamla sjukhusområdet och det nya, kulörerna från det röda teglet tas upp i byggnadens plåtfasad.

Metoden för samverkan är utvecklad utifrån Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design.

- Vi har arbetat på ett nytt och innovativt sätt över professionsgränserna där såväl arkitekter, landskapsarkitekter och konstnärer som byggprojektledare varit involverade, berättar Kristina Möster Nilsson, konstprojektledare på Regionfastigheter.

FORTH tar avstamp och blir startskottet för en ny era för sjukhusområdet i Hässleholm.

Projektet startade år 2020 och FFU klart i mars 2022.


Beställare: Regionfastigheter


Läs mer om projektet

Fler nyheter

Se alla