Krook & Tjäder Kristianstad tecknar nytt klimatkontrakt

Datum

2023.12.14

I veckan skrev Krook & Tjäder Kristianstad, tillsammans med fler aktörer inom det lokala näringslivet i Kristianstad på ett uppdaterat klimatkontrakt med åtaganden för 2024.

Nytt klimatkontrakt för Kristianstad Kommun
"Tillsammans kan vi skapa ett tydligare driv och verka för att kontinuerligt och långsiktigt höja ambitionerna för klimatomställningen på såväl nationell som lokal nivå."
Jerker Edfast medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Kristianstad
Jerker Edfast

Kontorschef Kristianstad

Klimatkontraktet är en del inom innovationsprogrammet Viable Cities och Kristianstad är en av 23 svenska kommuner som tillsammans med sex myndigheter antagit utmaningen om klimatneutrala städer till 2030.

– Vi ser detta som en självklarhet i vårt dagliga arbete, menar Jerker Edfast, arkitekt och kontorschef på Krook & Tjäder Kristianstad. Tillsammans kan vi skapa ett tydligare driv och verka för att kontinuerligt och långsiktigt höja ambitionerna för klimatomställningen på såväl nationell som lokal nivå.

Kristianstads kommun har nu vässat sitt nationella klimatkontrakt med tre skarpa åtaganden för kommande år för att driva på arbetet med en snabbare klimatomställning. Aktörer som anslutit sig och nu skrivit på en ny omgång av det lokala klimatkontrakt är: Skånemejerier, The Absolut Company, Lyckeby, Krook & Tjäder, Malmberg och T-kartor.

- Konkret innebär detta för oss på Krook & Tjäder Kristianstad att vi åtar oss att göra förenklade klimatberäkningar i tidiga skeden för våra lokala projekt, berättar Jerker. Vi kommer även att bidra till pågående initiativ för hur en modell omkring ett lokalt branschinitiativ skulle kunna se ut (dvs samla alla lokala bygg/arkitektföretag för att ta fram ett klimatprotokoll med erfarenhetsåterkoppling omkring hållbarhet, likt LFM 30 eller Uppsala klimatprotokoll). Inom koncernen har vi stor kunskap och erfarenhet av att driva detta arbete, vilket känns tryggt. Utöver detta åtar vi oss även att tillsammans med Renhållning Kristianstad och/eller andra aktörer/intressenter om vad som krävs inför inventering och projektering av cirkulära flöden, så att vi kan upprätta en lokal återbruksdepå för byggmaterial.

Uppföljning kommer att ske årligen via redovisning av resultat kopplat till respektive åtaganden.

Läs mer på Kristianstad kommuns hemsida

Fler nyheter

Se alla