Krook & Tjäder i samarbete med Higate för effektivare återbruk

Datum

2021.12.09

Krook & Tjäder utökar sitt utbud av digitala lösningar för återbruk. I samarbete med Chalmers-startupen Higate har Krook & Tjäder medverkat i utvecklingen av den digitala plattformen Palats som gör det lika enkelt att använda det man redan äger, som att köpa nytt.

Grafisk visualisering av en interiör med möbler
"Genom Palats halveras tiden för inventering av befintlig inredning, vilket gör att vi kan möta kundens krav och ta ännu ett steg för ökat återbruk."
Malin Sjölund Olsson medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Malin Sjölund Olsson

Arkitekt och Hållbarhetsstrateg

- Genom Palats halveras tiden för inventering av befintlig inredning, vilket gör att vi kan möta kundens krav och ta ännu ett steg för ökat återbruk, konstaterar Malin Sjölund Olsson Hållbarhetsstrateg på Krook & Tjäder. Dessutom erbjuder Palats möjligheten att utgå från ritningar, vilket gör det smidigt vid relocation dvs möbelomflytt.

Det ställs allt större krav på att erbjuda kostnadseffektiva sätt att inventera och återbruka befintliga inventarier och byggmaterial. Idag slänger bygg- och fastighetsbranschen enorma mängder material i brist på ett smidigt sätt att hantera, använda och återanvända befintliga material och inventarier.

Återbruk är integrerat i Krook & Tjäders arbetsprocess vilket gjort att man bl.a. internt har utvecklat egna digitala lösningar och verktyg.

- Utveckling och förvaltning av ett eget digitalt verktyg var inte en långsiktigt hållbar lösning för oss, säger Victor Johansson inredningsarkitekt på Krook & Tjäder. Vi vill istället samarbeta med de som är riktigt duktiga på det. Tillsammans kan vi, med våra olika kompetenser ta fram en bättre produkt som kan användas av fler, både kunder och kollegor i branschen. I och med avtalet med Higate kan vi nu erbjuda plattformen Palats i våra projekt.

- Arkitekten har stor möjlighet att påverka återbruk i projekten genom att tidigt uppmuntra till cirkularitet, välja befintliga material och produkter i designprocessen, menar Henrik Olausson, VD på Higate. Med Palats kan du smidigt samla in, sammanställa och leverera informationen om dessa produkter digitalt. Dessutom paketerad på ett sätt som gör den användbar i förvaltningen, vilket är ett stort värde för slutkunden. Det sparar både tid, pengar och klimatet.

Grundarna av start-upen Higate är teamet bakom Palats. De kommer från Chalmers Entreprenörskola och är del av Chalmers Ventures företagsaccelerator.

Kontakt

Palats hemsida: www.palats.app

Henrik Olausson, VD på Higate
tel: +46 (0)708-96 12 17
E-post: henrik@higate.se

Malin Sjölund Olsson, Hållbarhetsstrateg Krook & Tjäder
tel: +46 (0)736-44 34 91
E-post: malin.sjolundolsson@krook.tjader.se

Fler nyheter

Se alla