Krook & Tjäder går samman med Uulas arkitekter

Datum

2018.01.10

Med Uulas arkitekter stärker och kompletterar Krook & Tjäder erbjudandet i sydöstra delen av Sverige. Det formella samgåendet blir den 1 maj 2018, men samarbetet inleds redan vid årsskiftet.

Jerker Edfast, kontorschef Krook & Tjäder Kristianstad
"För oss handlar samgåendet med Krook & Tjäder om att kunna utveckla vår verksamhet, vi växer stadigt och attraherar allt fler spännande projekt och beställare."
Jerker Edfast medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Kristianstad
Jerker Edfast

Arkitekt och kontorschef Kristianstad

Uulas arkitekter är ett välrenommerat arkitektkontor med 30 medarbetare och 65 år i branschen. Kontoret har en stark lokal förankring och stora kunder som IKEA i portföljen. I och med samgåendet uppgår det totala antalet medarbetare i Krook & Tjäder till 230.

- För oss handlar samgåendet med Krook & Tjäder om att kunna utveckla vår verksamhet, vi växer stadigt och attraherar allt fler spännande projekt och beställare, konstaterar Jerker Edfast vd på Uulas Arkitekter. Att ingå i ett större sammanhang ger oss trygghet att kunna förvalta detta förtroende med ett fortsatt fokus på intressanta projekt. Vi kommer fortsätta vara det lilla kontoret men nu med den stora koncernens resurser i ryggen. Vi ser fram emot att bli fler och lyfta vår gemensamma horisont inte minst genom Krook & Tjäders satsning på den internationella marknaden.

Flera av Krook & Tjäders medarbetare har tidigare arbetat på Uulas. Efter inledande samtal var steget därför inte långt.

- Vi har god kännedom om företaget och det känns riktigt roligt att de vill bli en del av oss, säger Johan von Wachenfeldt koncern-vd på Krook & Tjäder. Vi delar samma värderingar där vi värdesätter varje människas egen förmåga, frihet och eget ansvar, säger Johan. På Krook & Tjäder har t.ex. över 50 procent av medarbetarna egna kunder och den personliga relationen är central såväl inom företaget som mot våra kunder. Vi ser arbetsprocessen med varje medarbetares kompetens och arkitektoniska ambitioner som nyckeln till kvalitet och mångfald.

Idag ser vi en annan bransch än för tio år sedan. Det ställs allt högre krav på specialistkunskap, certifieringar och lagkrav.

- Kundernas förväntan på bredd och spets kräver resurs i kombination med kompetens, konstaterar Johan. Samgåendet med Uulas är ett led i vår långsiktiga strategi där vi ser att mängden riktigt stora och komplexa projekt med kort tidplan tenderar att öka. Det utmanar oss som arkitektkontor. Med Uulas stärker vi och kompletterar vårt erbjudande bland annat inom segmentet vård och omsorg.

Fler nyheter

Se alla