Krook & Tjäder del av Bostad2021

Datum

2019.01.15

Arkitekterna Krook & Tjäder ritar ett flertal projekt i jubileumssatsningen Bostad2021 i Göteborg. Ett av dem är Godhems backe i Majorna, ett projekt i nära samarbete med Wallenstams bostadsutvecklingsdel. Här har man strävat efter att utnyttja det populära läget i staden för att möjliggöra bostäder åt så många sökande som möjligt.

Godhems backe, ritat av Krook & Tjäder
"Vi har med hjälp av höjder och färgsättning brutit upp huset i flertalet mindre volymer som klättrar upp längs bergssidan"
Gustav Zackrisson medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Gustav Zackrisson

Arkitekt

Godhems i Majorna backe består av en utmanande tomt längs en brant bergssida, dessutom sluttar tomten kraftigt längs bergssidan. Tomten ansluter till 40-talslängor i öst och söder och med landshövdingehus i norr.

- Vi har med hjälp av höjder och färgsättning brutit upp huset i flertalet mindre volymer som klättrar upp längs bergssidan, berättar Gustav Zackrisson arkitekt på Krook & Tjäder. Takvinklar och färgsättning har sitt ursprung i landshövdingehusen i norr medan materialitet och taktilitet, alltså känslan när du kommer nära, är hämtad från putshusen i söder. Godhems backe består av två delar, en del med gårdsmiljö och den andra i form av en lamell.

I projektet har man även lyckats med det smått unika att bygga en stor mängd bostäder utan att bygga en enda parkeringsplats. Bostadsområdet erbjuder endast parkering för rörelsehindrade. Ett aktivt val som tillsammans med det centrala läget borgar för ett hållbart resande.

Godhems backe var en direktförfrågan från Wallenstam som innehåller flera delar. Den första etappen kommer färdigställas till 2021.

Fler nyheter

Se alla