Klimatsmart arkitektur

Datum

2022.12.15

På Jämtlands fastighetsdag i november samlades länets största aktörer inom fastighet för att diskutera kommande projekt och knyta kontakter. Pontus Orrbacke, arkitekt på Krook & Tjäder, var inbjuden för att föreläsa om återbruk och transformation. Han tryckte på byggbranschens roll i klimatfrågan och lyfte vårt projekt Intagan i Borlänge som exempel på hur arkitektens roll kan bidra till ett mer klimatsmart byggande. Gemensamma ansträngningar inom byggbranschen kan göra skillnad.

Foto på arkitekten Pontus Orrbacke på scen på Jämtlands fastighetsdag
"Det är genom nära samarbeten och lyhördhet som vi kan möta behov och lösa problem samtidigt som klimatfrågan är i fokus."
Pontus Orrbacke medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Pontus Orrbacke

Arkitekt

Byggbranschen står för 21 procent av Sveriges utsläpp idag vilket gör att bygg- och fastighetsaktörer har ett stort ansvar.

- Det är genom nära samarbeten och lyhördhet som vi kan möta behov och lösa problem samtidigt som klimatfrågan är i fokus, menar Pontus. Krook & Tjäder har transformation som ett av sina fokusområden vilket innebär att vi arbetar med att skapa livsmiljöer och hållbara strukturer för många år framöver. Vi kommer in med vår expertis i en byggnads olika livsfaser och utgår därifrån.

Ett exempel på detta är projektet Intagan som innefattar Trafikverkets huvudkontor i Borlänge med lokaler fördelade på tio kontorsbyggnader. Efter flera år i lokalerna uppfyllde de inte längre verksamhetens behov. Diös som äger fastigheten beslutade då att koppla in Krook & Tjäder för att se över hur de gemensamt kunde hitta en hållbar lösning.

Beställningen var sammanhängande kontorslokaler på en omfattning av 30 000 kvadratmeter. En nybyggnation med betongstomme skulle generera utsläpp på 9 300 ton CO2e medan samma byggnad med trästomme skulle halvera värdet. Här visas materialvalets påverkan tydligt. Genom en ellipsformad tillbyggnad skapades dock nya förutsättningar för att återanvända de befintliga byggnaderna och, med en trästomme, sänktes utsläppen till så lite som 317 ton CO2e vilket motsvarar tre procent av en ny betongbyggnad. Ellipsen möjliggör rörelse, privata innegårdar och ger ny karaktär till ett redan karaktärsrikt område.

- Projektet har visat att återbruk inte bara handlar om materialval. En kreativ lösning där behoven för en flexibel verksamhet och sammanhängande arbetsplatser möttes samtidigt som klimatpåverkan minimerades, säger Pontus. Intagan är ett tydligt exempel på hur gemensamma ansträngningar resulterar i klimatsmart arkitektur.

Läs mer om projektet Intagan

Fler nyheter

Se alla