Karlslund Idrottsområde med fokus på folkhälsa

Datum

2023.06.01

Karlslund Idrottsområde i Landskrona står inför ett omfattande folkhälsoprojekt. Det 500 000 kvm stora området kompletteras med ny- och ombyggnationer och lyfts till att bli en attraktiv plats att aktivera sig på. Området ska komma till nytta för alla stadens invånare och det ligger stort fokus på social hållbarhet i gestaltningen.

Visualisering av landskapsgestaltning Karlslund idrottsområde
"Målet är att motionärer som elitidrottare i alla åldrar ska känna sig välkomna och inkluderade. Karlslunds idrottsområden ska vara en plats som tillhör allmänheten."
Jennie Edfast medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Kristianstad
Jennie Edfast

Arkitekt

– Målet är att höja folkhälsan i området och det åstadkommer vi genom att skapa en trygg miljö, menar Jennie Edfast, arkitekt på Krook & Tjäder. Genom bättre belysning, uppglasade fasader, tydliga stråk och gallring av träd med gång-, löp- och ridslingor skapas en varierad omgivning som lockar. Platser för spontanidrott genererar en närvaro av människor stor del av dygnet.

I projektet har ett helhetskoncept tagits fram som utgår från befintliga styrkor i platsen. Byggnationer inkluderar ny- och ombyggnad av fotbollsarena, nybyggnad av badhus med äventyrsbad, nybyggnad av ishall, ombyggnad av den q-märkta Arne Jacobsen-idrottshall, ombyggnad av ridhus, nybyggnad av folkhälsocenter, friidrottsbana, fotbollsplaner samt tennisplaner utomhus.

– Med utgångspunkt i kommunens klimatmål använder vi hållbara och långsiktiga materialval i så lång utsträckning som möjligt. Alla nya byggnader ska uppnå Miljöbyggnad Silver, berättar Jennie. Utöver social hållbarhet har vi arbetat aktivt med det ekologiska perspektivet under hela processen.

Ishall och badhus kommer att samverka energimässigt med återvinning av värme och kyla. Ambitionen är att ishallen även kommer vara självförsörjande på energi på årsbasis. Synlig trästomme i limträ och KLträ, solceller och träfasader är övriga exempel på hur hållbarhet uppnås.

– Vi har valt att glasa upp byggnaderna för att skapa en välkomnande och inbjudande känsla och byggnadshöjden hålls ned i fasadliv för att inte skugga övriga byggnader och platser i området, fortsätter Jennie. Målet är att motionärer som elitidrottare i alla åldrar ska känna sig välkomna och inkluderade. Karlslunds idrottsområden ska vara en plats som tillhör allmänheten.

Läs mer om Karlslunds idrottsområde

Fler nyheter

Se alla