EU-taxonomin – en del av Krook & Tjäders hållbarhetsverktyg

Datum

2024.01.29

I vår uppdragsprocess kartlägger vi uppdragets mest betydande hållbarhetsaspekter och stöttar vår kund i utvecklingen mot klimatpositiva miljöer. Med hållbarhetsverktyget LOG upprätthålls ett systematiskt arbetssätt för implementering och verifiering som bygger på 15 miljöcertifieringar, Agenda 2030 samt EU:s gröna taxonomi.

Krook & Tjäders hållbarhetsverktyg LOG
"Vi vill lägga fokus på de aktiviteter som ger mest effekt kopplat till våra gemensamma samhällsutmaningar och som samtidigt har en hög genomförandegrad."
Maria Tjäder medarbetare civilingenjör Krook & Tjäder Göteborg
Maria Tjäder

Ingenjör och hållbarhetsspecialist

- Liksom varje projekt är unikt med sina förutsättningar är också de viktigaste hållbarhetsaspekterna unika, menar Maria Tjäder, ingenjör och hållbarhetsspecialist på Krook & Tjäder. Vi vill lägga fokus på de aktiviteter som ger mest effekt kopplat till våra gemensamma samhällsutmaningar och som samtidigt har en hög genomförandegrad.

Med hållbarhetsverktyget LOG identifierar vi vilka hållbarhetsaspekter som är viktiga i projektet med syfte att driva och kvalificera arbetet, men även för att engagera och säkerställa riktning och målbild för projektgruppen.

- Störst effekt får vi av att använda LOG i tidiga skeden då verktyget kan ge input till målsättningar och strategiska beslut, fortsätter Frida Skarp, arkitekt på Krook & Tjäder. Men verktyget kan även användas i senare skeden för att gå in mer i detalj på förbättringsområden.

Hållbarhetsverktyget används i workshopformat där projektgruppen tillsammans väljer spelbrickor som reflekterar vilka hållbarhetsaspekter som är mest centrala i projektet. Brickorna dokumenteras i en databas, och resultatet blir en mappning av hur projektet står sig mot EU-taxonomin, Agenda 2030, samt 15 miljöcertifieringar.

Hör av dig så berättar vi mer!

Fler nyheter

Se alla