Dockanparken i Helsingborg vinner landskapspris

Datum

2023.03.13

Vinst i Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur – Landmärket 2022! Tillsammans med Helsingborgs stad har Krook & Tjäder skapat en ny destination i Helsingborg där historia möter framtid och där besökaren möter havet på ett dramatiskt sätt. Parken är gestaltad i och kring en gammal torrdocka och har blivit ett populärt utflyktsmål där besökaren möts av oväntade upplevelser och barnen sätts i första rummet.

Bild på Krook & Tjäders landskapsarkitekter från prisutdelning av Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur - Landmärket 2022
"Dockanparken är ett bra exempel på en dynamisk process där staden inkluderat barnen i visionsarbetet. Tillsammans med Helsingborgs stad har vi kunnat mejsla ut en gemensam målbild som lett fram till en efterlängtad och redan älskad park."
Karolina Halldin medarbetare arkitekt landskapsarkitekt Krook & Tjäder Malmö
Karolina Halldin

Arkitekt och Landskapsarkitekt

- Fantastiskt roligt att detta fina projekt prisats. Dockanparken är ett bra exempel på en dynamisk process där staden inkluderat barnen i visionsarbetet. Vi är glada för resultatet och tacksamma över Helsingborg stads integrerade arbetssätt där vi kunnat arbeta tätt tillsammans för att över tid kunna mejsla ut en gemensam målbild som lett fram till en efterlängtad och redan älskad park. Helsingborg stad har i sitt arbete med att förädla och utveckla staden högt satta mål avseende innovation, hållbarhet och nytänkande. Vi är stolta över att ha fått vara med under hela resan, säger Karolina Halldin arkitekt och landskapsarkitekt på Krook & Tjäder.

Hela parken består av en sekvens av rum med olika växtzoner och upplevelser med ridåer av grönska som ger nya inramade möten med de historiska elementen och utsikten mot hav och hamn. Upplevelserna förstärks av ljus och ljud med specialdesignad belysning och inbyggda högtalare. Då många processer pågått samtidigt i Oceanhamnen har gestaltningen varit ett dynamiskt verktyg där de offentliga rummen tillåtits växa fram över tid.

Dockanparken stod klar i samband med H22 City Expo och har tillfört staden som destination en ny upplevelse med platser för en bred målgrupp. Bland annat lekplatsen Djungellekan, promenadstråk, solplatser, vattenkontakt, tillgång till en gammal kranstruktur och en stor grönyta för rekreation. Biodiversiteten förbättras dessutom avsevärt i området med många olika planteringstypologier och stor artrikedom.

Lekplatsen Djungellekan är belägen i parkens södra del. Dess tema är resultatet av en tävling utlyst bland barn i Helsingborgs stad. Här väcks barnens upptäckarlust och nyfikenhet i en prunkande djungelmiljö med fullskaliga gorillor, giraffer och elefanter i origamitema. Lekutrustningen är skapad unikt för platsen och parkens rutschkana går bland annat genom elefantens snabel.

JURYNS VINNARMOTIVERING:

"Helt nära stadens larm, men bortom dess faror, gör vinnaren en riktigt bra parks viktiga jobb. Den gamla dockan ligger tryggt avskärmad i en utmanande miljö. Med sitt oväntade språng ut i fantasins värld har den genomgått en djärv adaption till nutida behov och platsens förutsättningar. Från idé till det högklassiga genomförandet visar vinnaren hur ett ambitiöst, lyssnande och idogt arbete för in industriarvet i samtiden."

Vi vill rikta ett särskilt tack till Helsingborg Stad för förtroendet vi fått i arbetet med Dockanparken.

Foto: Martin Sörbo och Helsingborgs stad

Läs mer om Dockanparken och Djungellekan

Fler nyheter

Se alla