ARKITEKTERNA KROOK & TJÄDER I BORÅS

För drygt fyrtio år sedan startade kontoret i Borås. Mycket vatten har runnit i Viskan sedan dess. Kontoret hette då DTH arkitekter, men år 2015 valde vi att gå samman med Krook & Tjäder. Vi är nu liksom då det lokala arkitektkontoret för våra kunder och uppdragsgivare med bas i Boråsbygden, en expansiv och fruktbar region. Vi har en sann lust att bidra med varaktig byggnadskonst och ett bärkraftigt samhällsbyggande. Med våra entusiastiska medarbetares kompetens är vi med och bygger morgondagens samhälle. Vårt engagemang är drivkraften i varje enskilt projekt, där vi har viljan och modet att påverka och utveckla dagens byggande med hänsyn till människa och miljö.

ADRESS

Bryggaregatan 8
503 38 Borås
+46 (0)33-20 48 48
 

KONTORSCHEF

Dominic Wansbury
+46 (0)33-20 48 47
 

Vi jobbar i Borås
Anna Belfrage
Anna Belfrage
Landskapsarkitekt LAR/MSA
   +46 (0)701-47 04 64
Kontor: Borås
Anna Fransson
Anna Fransson
Byggnadsingenjör
   +46 (0)707-96 48 03
Kontor: Borås
Caroline Bergström
Björn Strandberg
Byggnadsingenjör
  +46 (0)709-40 56 67
Kontor: Borås
Caroline Bergström
Caroline Bergström
Byggnadsingenjör
  +46 (0)33-20 48 41
Kontor: Borås
Dominic Wansbury
Dominic Wansbury
ARKITEKT SAR/MSA
KONTORSCHEF BORÅS
  +46 (0)33-20 48 47
Kontor: Borås
Fredric Emanuelsson
Fredric Emanuelsson
BYGGNADSINGENJÖR
   +46 (0)33-20 48 52
Kontor: Borås
Göran Löfström
Göran Löfström
Byggnadsingenjör
  +46 (0)33-20 48 53
Kontor: Borås
Hanna Frisk
Hanna Frisk
LANDSKAPSARKITEKT LAR/MSA
   +46 (0)701-43 82 53
Kontor: Borås
Ida Dahlberg
Ida Dahlberg
BYGGNADSINGENJÖR (tjänstledig)
   +46 (0)33-20 48 50
Kontor: Borås
Johanna Andersson
Johanna Andersson
Byggnadsingenjör
  +46 (0)733-85 23 09
Kontor: Borås
Julius Berndtson
Julius Berndtson
Arkitekt SAR/MSA
   +46 (0)738-56 69 76
Kontor: Borås
Lenny  Dower
Lenny Dower
BYGGNADSINGENJÖR
   +46 (0)33-20 48 49
Kontor: Borås
Linnea Hedin
Linnea Hedin
Arkitekt MSA
Studiochef
   +46 (0)733-55 23 66
Kontor: Borås
Mårten Dahlin
Mårten Dahlin
ARKITEKT
   +46 (0)33-20 48 40
Kontor: Borås
Martin Bergqvist
Martin Bergqvist
Arkitekt SAR/MSA
   +46 (0)733-23 76 55
Kontor: Borås
Martina Rahm
Martina Rahm
ARKITEKT MSA
  +46 (0)33-20 48 51
Kontor: Borås
Rebecca Eliasson
Rebecca Eliasson
Byggnadsingenjör
   +46 (0) 707-96 45 23
Kontor: Borås
Saba Khosh Khooee
ARKITEKT SAR/MSA
   +46 (0)768-91 49 18
Kontor: Borås
Tomas Eriksson
Tomas Eriksson
BYGGNADSINGENJÖR
Studiochef
  +46 (0)33-20 48 44
Kontor: Borås
Ulla Dahlquist
Ulla Dahlquist
ARKITEKT SAR/MSA
  +46 (0)33-20 48 42
Kontor: Borås

Krook & Tjäder Borås

Bryggaregatan 8
503 38 Borås
  033-20 48 48

Arkitekterna Krook & Tjäder