Uppsala klimatprotokoll

Som medlemmar i Uppsala Klimatprotokoll har vi gemensamt bidragit till att Uppsala är Årets svenska klimatstad 2020.

Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra och andra för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld. Tillsammans når vi lägre!

LÄS MER

Arkitekterna Krook & Tjäder