Sweden Green Building Council

Vi är medlemmar i Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande. Swedish green building council administrerar de största hållbarhetscertifieringarna för byggbranschen i Sverige. Vi är även medlemmar i lokala nätverk SGBC Syd och nätverksledare för SGBC Väst.

Läs mer

Arkitekterna Krook & Tjäder