Mend the gap – en stadsbyggnadsidé

 

En viktig pusselbit för att uppnå ett hållbart byggande är att jobba med resurseffektivitet i alla led och det är naturligt att börja med markanvändningen. Uppsala stad är åt många håll omgärdad eller genomskuren av trafikleder som medför negativ påverkan på flera sätt. Tänk om vi kunde använda den marken på något annat sätt, ett sätt som gör att sådana platser kan bidra till en hållbar utveckling istället för att utgöra ett hinder?

Läs mer om Uppsala Klimatvecka

Arkitekterna Krook & Tjäder