LFM-30

Vi är aktiva inom LFM-30. Tillsammans utvecklar vi en klimatneutral bygg och anläggningssektor i Malmö. LFM-30 är ett lokalt initiativ för att skapa en geografisk spelplan för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030.

Krook & Tjäder samordnar också en arbetsgrupp med fokus på Design & Process tillsammans med White Arkitekter i Malmö.

LÄS MER

Arkitekterna Krook & Tjäder