Krook & Tjäder huvudman i CMB

Krook & Tjäder är huvudman i CMB. Vi vill vara med i samtalet, för att lyssna men också för att dela med oss av vår erfarenhet. Krook & Tjäder har ett starkt fokus och driv inom samhällsbyggnad. Stadsplanering är en expansiv disciplin inom Krook & Tjäder, vilket har en stark koppling till CMB:s stadsutvecklingsutskott. Vi har alla stora fördelar av att samverka och nätverka mer inom branschen. CMB är ett bra forum för oss att mötas. Krook & Tjäder är aktiva i CMBs utskott ”Stadsutvecklingsgruppen”. Där vi har till uppgift att utveckla styrnings- och ledningsprocesser för den växande staden.

Läs mer

Arkitekterna Krook & Tjäder