Forskningssamarbete med Högskolan i Halmstad

Genom forskningssamarbetet Participatory Urban Design med Högskolan i Halmstad har vi utvecklat en Effektkarta som metod för dialog i designprocesser.

Tillsammans undersökte vi hur användarcentrerad design och delaktighet påverkar arkitektur och stadsplanering. Vi har lånat och testat metoder från digital tjänstedesign där det finns väl beprövade redskap för människocentrerad design med slutbrukaren i fokus.

LÄS MER

Arkitekterna Krook & Tjäder