CCbuild

Vi är partners i Centrum för cirkulärt byggande, vilket är en nationell arena och plattform där branschens aktörer kan mötas och samverka kring återbruk och cirkulärt byggande. Arenan erbjuder nätverk, kunskap och digitala tjänster som stärker marknaden för cirkulära produkter och tjänster i bygg- och fastighetssektorn.

Läs mer

Arkitekterna Krook & Tjäder