FOU

Krook & Tjäders bedriver idag forskning och utveckling med nära koppling till våra projekt och det hjälper oss att både bevara och utveckla vår innovativa kultur och kunskapsbredd. Hos oss är evidensbaserad kunskap en av vägarna att både utveckla oss samt stärka vår och våra beställares affär.

Vårt uppdrag är att gestalta livsmiljöer och skapa förutsättningar för god livskvalitet och vi använder forskning och utveckling som en av drivkrafterna för att skapa en resilient och inkluderade framtid. Branschen behöver tillsammans öka takten inom detta arbete exempelvis genom cirkularitet och återbruk. För att nå dit behövs bland annat nya samarbeten och arbetssätt.

På Krook & Tjäder prioriterar vi därför studier där forskningen utförs i transdisciplinära team, med praktiknära fokusområden där såväl ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet står i centrum.

Sidan är under uppbyggnad, snart kommer mer information om de forskningsprojekt vi deltar i.