LOG

LOG

LOG är ett grafiskt workshop- och analysverktyg framtaget av Krook & Tjäder. Det används i workshop för att identifiera vilka hållbarhetaspekter som är relevanta i projektet. Men även för att tydliggöra och säkerställa riktning kring målbilden för hållbarhetsarbetet.

”LOG sammanflätar en gemensam målbild för projektets hållbarhetsaspekter med lekfullhet och delaktighet baserat på en vetenskaplig grund.”

 

Krook & Tjäder vill genomföra hållbara och certifierade projekt i enlighet med de Globala målen. Därför har vi tagit fram ett grafiskt dialog- och analysverktyg som vi kallar LOG Hållbarhetsverktyg. Det används i Workshop för att identifiera vilka hållbarhetsaspekter som är relevanta i projektet med syfte, driva och kvalificera hållbarhetsarbetet. Men även för att tydliggöra, engagera och säkerställa riktning kring målbilden för hållbarhetsarbetet.

LOG kan användas i alla typer av projekt, oavsett skala och skede. Under en workshop lär vi oss av varandras utmaningar och lösningar samt fördjupar förståelsen för hållbarhetsarbetet. Spelbrickorna lyfter de frågor som är viktiga och är ett enkelt sätt att grafiskt få en överblick kring valda områden och hållbarhetsaspekter.

I verktyget ingår också en digital databas där vi loggar relevanta aspekter vilket visualiserar vad som är väsentligt för projektet samt sammanställer och dokumenterar projektets hållbarhetsmål. Databasen väver samman olika hållbarhetsparametrar från vanligt förekommande certifieringar tillsammans med Agenda 2030, relevant forskning inom hållbarhet samt Krook & Tjäders egna erfarenheter.

”Tillsammans gör vi bättre!”

LOG Information >>

LOG Spelregler >>

 

Är du nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss gärna:

Frida Skarp, Arkitekt SAR/MSA,

 

Arkitekterna Krook & Tjäder