LOG

LOG

LOG är ett grafiskt workshop- och analysverktyg framtaget av Krook & Tjäder. Det används i workshop för att identifiera vilka hållbarhetaspekter som är relevanta i projektet. Men även för att tydliggöra och säkerställa riktning kring målbilden för hållbarhetsarbetet.

LOG kan användas i alla typer av projekt, oavsett skala och skede. Under en workshop lär vi oss av varandras utmaningar och lösningar samt fördjupar förståelsen för hållbarhetsarbete inom samhällsbyggande. Spelbrickorna lyfter de parametrar som är viktiga och är ett enkelt sätt att grafiskt få en överblick kring valda områden och hållbarhetsaspekter.

I verktyget ingår också en digital databas som visualiserar vad som är väsentligt för projektet samt sammanställer och dokumenterar projektets hållbarhetsmål. Databasen väver samman olika hållbarhetsaspekter från vanligt förekommande miljöcertifieringar tillsammans med Agenda 2030, relevant forskning inom hållbarhet och Krook & Tjäders egna erfarenheter.

Arkitekterna Krook & Tjäder